Acasă Mica Publicitate MICA PUBLICITATE 19-12-2008

MICA PUBLICITATE 19-12-2008

DISTRIBUIȚI

V?é?üNZĂRI AUTO

Vånd Daewoo Leganza an 2000, full option, fără motor, preț 2500Euro. Relații la tel. 0744.534.534.

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 19 ianuarie 2009 ora 10 (proba scrisă) și 21 ianuarie 2009 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert debutant clasa I la Direcția generală de analiză macroeconomică și politici financiare. Condițiile de participare, condițiile de desfășurare, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

Societate comercială angajează șoferi vidanjori și șoferi modulari, categorie B pentru toalete ecologice. Pentru interviu sunați la 311.00.11 sau 316.91.47.
Societate comercială angajează femei de serviciu pentru toalete ecologice. Pentru interviu sunați la 311.00.11 sau 316.91.47.
-CU BOLD-
Club Bambuu angajează animatoare. Tel. 0744/216886 sau 0766/415271.

LICITATII
ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Anul 2008, luna decembrie, ziua 09. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 06 ianuarie, anul 2009, ora 11 în localitatea Baia Mare, Str. Serelor nr. 2A la sediul ADMINISTRAȚIEI FINANȚELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII, se va vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ – bunul imobil: TEREN în suprafață de 20988 mp deținut în baza C.F. 617, nr. topo. 789/1; 744; 740/3; 741/3; 742/4; 743/3 din C.F. situat în localitatea Busag nr. FN, proprietate a debitorului S.C. AGECOM S.A., cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Mare str. Universității nr. 41, cod de identificare fiscală RO 2950279. Prețul de evaluare respectiv de pornire a licitației exclusiv T.V.A. este de 1.276.070 RON (cota de TVA aplicată 19%). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației în contul iban nr. RO55TREZ4365067XXX004585 beneficiar D.G.F.P. MARAMUREȘ CF: 3695204; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 (alin. 1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262/205.198.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII MARAMUREȘ- BAIA MARE Str. Aleea Serelor nr. 2-A, Cod poștal: 430233. Tel: 0262/205.190; Fax: 0262/205.192; SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ ȘI STINGEREA CREANȚELOR. Tel. 0262/205.198. Dosar de executare 148/2007. Nr. 9320/10.12.2008. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2008, luna decembrie, ziua 12. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08 luna ianuarie, anul 2009, ora 11.00 în localitatea Baia Mare, Str. Aleea Serelor nr. 2A, se vor vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. FILBAC S.A., cu domiciliul fiscal în Tårgu Lăpuș, jud. Maramureș, str. Țibleșului nr. 114, CUI 2220657. Nr. crt.; Denumirea bunurilor mobile; Nr buc. Preț pornire licitație (exclusiv TVA): lei/buc; Total; Cota TVA: 1. Circular formatizat; 1; 7.110; 7.110; 19%; 2. Mașină de tăiat lemn; 1; 2.010; 2.010; 19%; 3. Mașină de cusut cu trip. T; 16; 7.100; 113.600; 19%; 5. Dispozitiv de întins chinga; 1; 5.080; 5.080; 19%; 6. Mașină de șlefuit și calibrat; 1; 7.620; 7.620; 19%; 7. Mașină dublă de scobit; 1; 4.040; 4.040; 19%; 8. Mașină de cepuit; 1; 7.020; 7.020; 19%; 9. Waining; 1; 8.880; 8.880; 19%; 10. Mașină profilat fețe; 1; 5.900; 5.900; 19%; 11. Mașină de calibrat și șleftuit; 1; 2.000; 2.000; 19%; 12. Mașină de găurit; 1; 2.000; 2.000; 19%; 13. Aparat de măsurat umiditate; 1; 5.000; 5.000; 19%; 14. Mașină de cusut; 11; 305; 8.855; 19%; 15. Mașină de cusut; 1; 1.270; 1.270; 19%; 16. Rotopercutor; 1; 1.190; 1.190; 19%; 17. Compresor SCK 42-10; 1; 15.880; 15.880; 19%; 18. Dispozitiv de întins chinga; 1; 4.040; 4.040; 19%; 19. Mașină 4 FWD DECO; 1; 6.480; 6.480; 19%; 20. Mașină finisat 2 BZD DECO; 1; 3.850; 3.850; 19%; 21. Exaust sistem tubular; 1; 1.770; 1.770; 19%; 22. Barm. Vertical de empil DECO; 1; 2.000; 2.000; 19%; 23. Pompă BRM 150/340; 1; 1.810; 1.810; 19%; 24. Mașină de frezat cu ax sup.; 1; 1.950; 1.950; 19%; 25. Compresor SCK 42-10; 1; 16.600; 16.600; 19%; 26. Mașină de cusut; 1; 3.300; 3.300; 19%; 27. Mașină de cusut; 1; 8.250; 8.250; 19%; 28. Cazan apă caldă; 1; 9.380; 9.380; 19%; 29. Fierăstrău circular; 1; 8.800; 8.800; 19%; 30. Dispozitiv de întins chinga; 1; 4.440; 4.440; 19%; 31. Mașină de cusut; 1; 7.440; 7.440; 19%; 32. Linie secționat PAL; 1; 25.500; 25.500; 19%; 33. Dispozitiv de întins chinga; 1; 5.220; 5.220; 19%; 34. Autoutilitară Mercedes Atego; 1; 49.050; 49.050; 19%; 35. Dacia Pick-up 1,9 DT; 1; 6.810; 6.810; 19% TOTAL: X; 370.195. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262/205.198. Data afișării: 12 decembrie 2008.

CITAȚII
Reclamanta Damian Delia Cristina cheamă în judecată la Judecătoria Cluj-Napoca, dos. nr. 12276/211/2008, termen 05 februarie 2009, sala 102, ora 8.30, pentru divorț, pe påråtul Damian Adrian, cu ultimul domiciliu cunoscut în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 62-64, ap. 36, jud. Cluj.
Se citează Orzea Valeriu Gheorghe pentru a se prezenta în ziua de 8 ianuarie 2009, ora 10.00 la Biroul Notarial Themis din Făgăraș, B-dul Unirii, bl. 6, sc. A, ap. 1, jud. Brașov în vederea dezbaterii succesiunii după defuncții Orzea Magdalena, Orzea Bucur și Orzea Adrian Silviu. În caz de neprezentare cauza se va soluționa în lipsă.
Se citează pîrîții necunoscuți Costea Paraschiva, Harabală N. Ioan și Lupșor Pantilimon la Judecătoria Făgăraș în dosar civil 2696/226/2008, cu termen la 22 ianuarie 2009, ora 11.30 avînd ca obiect uzucapiune.
Se citează pîrîții Fogoroș Samoilă Nicolae și Sofia N. Sucaciu la Judecătoria Făgăraș în dosar civil 2641/226/2008 cu termen la 15 ianuarie 2009, ora 8,30 avînd ca obiect uzucapiune ș.a.
Pîrîții Bucura Solomon, Nicolae N. Solomon, George N. Solomon, Versavia Nicolae Solomon, Versavia George Solomon, Versavia Ioan Solomon, Ioan Solomon a lui Nicolae, Varvara Solomon sunt citați pentru 16 ianuarie 2009 la Judecătoria Făgăraș de Solomon Gheorghe pentru succesiune.
Pîrîții Mocan Paraschiva căs. Mocan, Ioan Mocan, Mocan Sofia căs. Stoica, Mihaiu Codrea, Husea Elisabeta sînt citați la Judecătoria Făgăraș, Aleea Gazului, nr. 1 pentru 22 ianuarie 2009 în dosar nr. 1603/226/2008 de Sucaciu Olimpia pentru uzucapiune.
Pîrîții Procopie Socea, Pandrea Emilia sunt citate la Judecătoria Rupea la 26 ianuarie 2009, în dosar nr. 323/293/2008 pentru rectificare suprafață de Lancea Eugenia
Pîrîtul Socea Trifon este citat la Judecătoria Rupea la 20 ianuarie 2009, în dosarul nr. 324/293/2008 pentru uzucapiune.
Pîrîții Popa Aldi David Achim și Achim Popa sunt citați la Judecătoria Rupea la 5 ianuarie 2009 în dosarul 929/293/2008 de Mon Andron pentru uzucapiune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.