Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 19 august 2008

Mica publicitate 19 august 2008

DISTRIBUIȚI

LICITAȚII

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE SIGHETU MARMAȚIEI, str. Corneliu Coposu, nr. 3; Nr. 14723/15.08.2008. ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. Anul 2008, luna august, ziua 15. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 01, luna septembrie, ora 10, anul 2008, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr. 3, se vor vinde prin licitație publică bunurile imobile proprietate a SC EURO FOR PROD SRL, cu sediul în loc. Cåmpulung la Tisa, str. Gării, nr. 778, CUI 13301617, jud. Maramureș, societate care a garantat cu bunurile imobile datoriile SC TISA EUROSTAR SRL, CUI 18948372 cu sediul în loc. Cåmpulung la Tisa, str. Gării, nr. 772. dos. executare nr. 13/11.02.2006. Valoarea de vånzare este de 1.229.991 RON (sumă în care nu este inclus TVA-ul aferent) și reprezintă prețul de evaluare pentru următoarele bunuri imobile: 1) Clădiri formate din: – birou și sală de ședință în suprafață de 175.5 mp, preț de evaluare 56.862 RON; – magazie tehnică în suprafață de 84 mp, preț de evaluare 27.216 RON; – birou în suprafață de 18 mp, preț de evaluare 5.832 RON; – atelier electric în suprafață de 65 mp, preț de evaluare 21.060 RON; 2) Construcții auxiliare formate din: – șopron cherestea în suprafață de 750 mp, preț de evaluare 162.000 RON; – șopron rampă în suprafață de 360 mp, preț de evaluare 77.760 RON; – bazin antiseptic în suprafață de 144 mp, preț de evaluare 31.104 RON; – bazin de apă în suprafață de 17.5 mp, preț de evaluare 3.780 RON; – depozit carburant în suprafață de 72 mp, preț de evaluare 15.552 RON; 3) Teren liber de construcție în suprafață de 8.527 mp, preț de evaluare 828.825 RON. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri imobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare la licitație: – oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; -dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care dorește să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; – împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; – pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; – pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; – pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; – pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; – dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul), urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr. 3 sau la telefon 0262314783. Data afișării: 15.08.2008. Conducătorul organului de executare Ec Orza Carla Nicoleta

CITAȚII

Påråta Ivan Iuliana este citată pentru data de 03.09.2008 la Judecătoria Botoșani, ora 8.30, în dosar nr. 3391/193/2008, ce are ca obiect partaj bunuri comune, reclamant fiind Ciocănel Ionel.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.