Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 20 ianuarie 2014

Mica publicitate 20 ianuarie 2014

DISTRIBUIȚI

CITATII
 Se citează pîrîții Rebeca Ionela Ancuța, Rebeca I. Gabriela, Rebeca Elena și Munteanu Bianca și pîrîții minori Munteanu Florin, Rebeca Veronica Paula, Rudariu Sonia Dana, Rebeca Raqluca Mirabela și Rebeca Denisa prin reprezentanți legali la Judecătoria Făgăraș în dosar 1486/226/2012, cu termen la 28.01.2014 în proces cu Murașian Aurel, Murașian Gabriel și Murașian Neluța Maria.
Se citează Kozma Sigismund pîrît necunoscut la Judecătoria Rupea în data de 22.01.2014, dosar 1387/293/2012, uzucapiune și succesiune.
Munteanu Rodica Iustina domiciliată în Sebeș, nr. 179, este citată în data de 21.01.2014, la Judecătoria Făgăraș, dosar 2662/226/2011, în proces de succesiune cu Petrușe Valentina.
Se citează Juncu Andreiu și Juncu Ana în data de 22.01.2014 la Judecătoria Făgăraș, uzucapiune, dosar 536/226/2012 în proces cu Cocan Maria.

LICITATII
1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: PRIMARIA TITU, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, județul Dambovita, cod fiscal 440259, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail primariatitu@yahoo.com; 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 40 m.p., situat în orașul Titu, str. Gării, jud. Dâmbovița, ce face parte din terenul aferent Școlii Generale "Pictor Nicolae Grigorescu", aparținând domeniului public al orașului Titu, conform anexei la HCL nr. 19/28.02.2013 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Titu, poziția 369. Prețul minim de pornire al licitației publice deschise este de 0,221 euro/ mp/ lună. Durata concesiunii este de 5 ani; 3. Informații privind documentația de atribuire: Atribuirea se face ofertantului cu prețul cel mai mare; 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la Primăria Orașului Titu, Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții; 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții din cadrul Primăriei Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, județul Dâmbovița; 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Orașului Titu, județul Dâmbovița; 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/01/2014; 4. Informații privind ofertele: Atribuirea se face ofertantului cu prețul cel mai mare; 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29/01/2014, orele 14.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița, la Registratura; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar; 5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 30/01/2014, orele 14.00, în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Titu; 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița – Calea București nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08/01/2014, La licitație vor participa minim 3 ofertanți. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită la prima licitatie, se va organiza o nouă licitație publică în termen de minim 25 zile. Dacă nici la a doua licitație nu vor participa minim 3 ofertanți, în termen de 15 zile se va organiza o nouă licitație, prin negociere directă cu ofertantul participant.
Primaria Orașului Titu, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, județul Dambovita, anunță organizarea procedurii de negociere directă pentru închirierea pe o perioadă de 5 ani a spațiului cabinet medical în suprafață de 14,70 m.p. situat în incinta Policlinicii Titu, parter, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15, bun ce aparține domeniului public al orașului Titu, în vederea desfășurării de activități medicale și activități medicale conexe, în data de 23.01.2014, orele 13.00. Ofertanții pot fi persoane/asociere de personae fizice sau juridice autorizate să desfășoare activități medicale sau activități medicale conexe.  Ofertele se depun până la data de 22.01.2014, ora 15:00, la Registratura Primăriei Orașului Titu. Prețul minim de pornire al licitației este de 1,25  euro/mp/lună. Procurarea documentației de licitație se va face de la Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții din cadrul Primăriei Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, județul Dâmbovița, contra sumei de 50 lei, achitată la Casieria Primăriei Orașului Titu. Informații suplimentare la tel. 0245651095, fax 0245651097, e-mail primariatitu@yahoo.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.