Acasă Mica Publicitate Mica publicitate, 22 mai 2008

Mica publicitate, 22 mai 2008

DISTRIBUIȚI

PIERDERI
Pierdut femelă rasa ciobănesc german (cåine lup) în zona Domenii – Chibrit. Recompensă substanțială găsitorului. Tel. 0745.340.206.

VÂNZĂRI GARSONIERE
Vånd garsonieră confort III, etaj 3/4 zona P-ța Reșița cadastru, intabulare+îmbunătățiri. Exclus intermediari. Tel. 0766.216.418.

OFERTE DE SERVICIU
CABINET STOMTOLOGIC DIN BUCURESTI ANGAJEAZA INGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCA. RELATII LA TELEFON 021/252.28.70; 021/252.28.72.
Societate Comercială din Bucuresti angajează tehnoredactor, cunoscător QuarkXPress, full time. Relații la telefon 021/320.13.75; 021/320.13.76

LICITATII
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Str. SERELOR nr. 2-A, S.C.E.S.P.J; Dosar de executare nr. 2247/2006. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2008, luna IUNIE ziua 5. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 5, luna IUNIE, anul 2008, ora 10.00, în localitatea BAIA MARE, Aleea Serelor nr. 2A, se vor valorifica prin  LICITAȚIE PUBLICĂ bunurile mobile aparținånd debitoarei SC INAVET SRL, cu sediul fiscal în localitatea BAIA MARE, Bd Traian nr. 20, cod de identificare fiscală 11662054 enumerate mai jos: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; U.M.; Cantitate Prețul de vånzare RON (exclusiv TVA): 1. Compresor – buc – 2 – 1980 lei/buc; 2. Topper – buc – 1 – 30118 lei; 3. Mașini de cusut simple – buc – 15 – 4392 lei/buc; 4. Mașini de cusut cu 5 fire – buc – 3 – 4290 lei/buc; 5. Mese de călcat – buc – 4 – 2005 lei/buc; 6. Generatoare aburi – buc – 2 – 3350 lei/buc; 7. Banzic și masă croi – buc – 1 – 1995 lei; 8. Mașini butoniere grele – buc – 2 – 4410 lei/buc; 9. Mașină butonieră ușoară – buc – 1 – 5600 lei; 10. Mașină cheită – buc – 1 – 6610 lei; 11. Mașină nasturi – buc – 1 7555 lei; 12. Mașini surfilat – buc – 3 – 2770 lei/buc; 13. Mașini de cusut cu tăiere – buc – 2 – 4200 lei/buc; 14. Mașină de secționat – buc – 1 – 1705 lei; 15. Mașină bracio – buc – 1 – 5550 lei; 16. Presă de lipit – buc – 1 – 4800 lei; 17. Mașină de termosudare – buc – 1 – 2900 lei; 18. Tablou electric – buc – 1 – 3600 lei; 19. Mașini cu 2 ace – buc – 3 – 4100 lei. TOTAL 205693 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop cu oferta de preț în plic închis. Se declară cåștigătoare persoana care oferă cel mai mare preț față de prețul de pornire a licitației (la care se adaugă TVA-ul). Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173  din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la nr. de telefon 205000 int 111. Data afișării: 19.05.2008 Conducătorul organului de executare Ec. Martin Cont; Executor bugetar Boga Flavius.

CITAȚII
Ședința civilă nr. 1170; Ședința publică de la 17 Martie 2008. Completul compus din: Președinte Ion Grozăvescu; Grefier Cristina Dodițoiu. Admite acțiunea privind pe reclamant Neagu Floarea, domiciliat în comuna Seaca, județul Olt și pe påråt Neagu Vasile, domiciliat în comuna Seaca, județul Olt, avånd ca obiect divorț. Desface căsătoria încheiată între soți la 03.08.2002, la Primăria comunei Seaca și trecută în registrul stării civile sub nr. 7/2002, din vina soțului påråt. Reclamanta va reveni la numele anterior căsătoriei, acela de Cazacu. Cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunțată în ședința publică azi, 17.03.2008, la sediul Judecătoriei Caracal, județul Olt.
Judecătoria Făgăraș citează pe Verșogea Vasile și Ciora Samoilă a lui Samoilă pentru 9.06.2008 uzucapiune, dosar 1949/2006.
Condurache Rodica este chemată în judecată de Iordăchescu Gabriela la Judecătoria Botoșani la data de 23.06.2008, dosar nr. 10083/193/2007, ce are ca obiect anulare contract vånzare-cumpărare.
Ciocan Mirel cu ultimul domiciliu cunoscut în Botoșani, Aleea Parcului 8, scara A, et. 2, ap. 9, este citat în calitate de påråt în dosarul de divorț nr. 6820/193/2007 al Judecătoriei Botoșani pentru termenul din 13 iunie 2008, ora 09.00. În caz de neprezentare cauza se judecă în lipsă.
Numitul Nishitani Norio este chemat la Judecătoria Botoșani la data de 06.06.2008 în calitate de påråt în dosarul 659/193/2008, avånd ca obiect divorț.

DIVERSE
Promoția 1988 a Liceului Al. Ioan Cuza din Focșani organizează în data de 6 iunie 2008 întålnirea de 20 ani. Relații la Mugu Grigoriu 0740.240.955.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.