Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 22 octombrie 2009

Mica publicitate 22 octombrie 2009

DISTRIBUIȚI

Pârâții Herembaș Gabriela și Luca Ioan Leonuț sunt citați în data de 19.11.2009, în dosarul Judecătoriei Făgăraș nr. 1460/226/2009, în proces cu Moisescu Rozeta, pentru partaj judiciar.
Pârâtele Bentia Magdalina și Ionescu Magdalena sunt citate în data de 17.11.2009 în Dosarul Judecătoriei Făgăraș nr. 2208/226/2009, în proces cu Motoc Gheorghe și Motoc Elena, pentru uzucapiune.
S.C. CREATIV FOTO GRUP S.R.L., cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr.115, et.2, ap.4, județul Constanța, CUI 13996158, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J13/1362/2001, este citată să se prezinte la data de 09.11.2009, ora 11.30, la Tribunalul Constanța, Secția Comercială, în calitate de debitoare pentru legea insolvenței, în dosarul nr.8667/118/2009.
Se aduce la cunoștința celor interesați că petentul Demeter Janos, cu domiciliul în Hălmeag, nr. 33, jud. Brașov, a introdus la Judecătoria Făgăraș acțiune prin care solicită să se constate că a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului, înscris în CF nr. 100257, Șercaia, nr. top. 584, 585, provenit din CF 1275 Hălmeag, situat în Hălmeag nr. 33, jud. Brașov, în suprafață de 1667 mp, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de disp. art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938, dosar nr. 2553/226/2009. Persoanele interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații. Somația face parte integrantă din încheierea pronunțată de Judecătoria Făgăraș la data de 13 octombrie 2009.
Se citează Nisbur Luminița Corina și Nisbur Tazzl Abbas la Judecătoria Botoșani, în dosarul nr. 4708/193/2009, termen 30.XI.2009, pentru nulitate acte de vânzare-cumpărare.
Se citează Cojocaru Maria la Judecătoria Făgăraș în data de 2 noiembrie 2009, dosar nr. 585/226/2009, divorț cu Cojocaru Dumitru Nicolae.
Cabinet insolvență „Balanovici Boris-Teodor“, str. I. Pillat nr.16, Botoșani, tel./ fax 0231/512051, 0744/853158, e-mail teodorbalanovici@yahoo.com, notifică deschiderea procedurii insolvenței împotriva SC Aby-Impex SRL, Șendriceni, jud. Botoșani, prin Sentința comercială nr.18 din 24.09.2009 a Tribunalului Botoșani. Termenul pentru depunerea opozițiilor de către creditori la cererea debitorului – 30.10.2009. Termenul pentru depuneri cereri creanță – 30.11.2009. Termenul pentru afișarea tabelului preliminar – 11.12.2009.
Se citează Marin Ioan, Marin Gheorghe și Marin Ovidiu în data de 4.11.2009, ora 8.30, la Judecătoria Făgăraș, în proces cu Marin Marioara, pentru succesiune și partaj, dosar nr. 2334/226/2008.
Cheslau Lidia este chemată în judecată de către D.G.A.S.P.C. Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarul civil nr. 2910/89/2009, cu termen la data de 21.10.2009, ora 09.00, având ca obiect instituirea măsurii de protecție pentru copilul Cheslau Marius-Florin.
Condur Maricela este chemată în judecată de către D.G.A.S.P.C. Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarul civil nr. 2733/89/2009, cu termen la data de 21.10.2009, ora 09.00, având ca obiect menținerea măsurii de protecție pentru copilul Condur Remus-Mihai.
Balan Marinela este chemată în judecată de către D.G.A.S.P.C. Vaslui la Tribunalul Vaslui, în dosarul civil nr.2867/89/2009, cu termen la data de 28.10.2009, ora 09.00, având ca obiect instituirea măsurii de protecție pentru copilul Cercel Andrei-Iulian.
Tataru Constantin este chemat în judecată de către D.G.A.S.P.C.Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarul civil nr.3059/89/2009, cu termen la data de 28.10.2009, ora 09.00, având ca obiect menținerea măsuriii de protecție pentru copilul Tataru Lenuța-Adriana.
Luchian Constantin și Baban Maria sunt chemați în judecată de către D.G.A.S.P.C. Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarul civil nr. 2871/89/2009, cu termen la data de 28.10.2009, ora 09.00, având ca obiect menținerea măsurii de protecție pentru copilul Luchian Constantin-Marian.
Cercel Elvira – din Fălticeni, jud. Suceava, este chemată în 19.11.2009, ora 9.00, la Judecătoria Botoșani, dosar 10521/193/2009, pârâtă, divorț.
Numita Cibotariu Cătălina Anca, sat Lupăria, com. Prăjeni, Botoșani, este chemată în 11.11.2009, 8.30, Judecătoria Botoșani, dosar 10387/193/2009, pârâtă, divorț.
Numitul Ioana Stidie (fost Tanasie) este citat la Judecătoria Bălcești, județul Vâlcea, în dosarul nr.1282/185/2009, pentru data de 05.11.2009, în proces cu comuna Lalosu, județul Vâlcea, prin reprezentantul legal Toma Ion, în calitate de Primar, dosar ce are ca obiect obligația de a face – desființare lucrări.

OTP Botoșani declară pierdute polițele RCA 0065836; 0065837; 0065838; 0065839; 0065840; chitanțele: 094746; 094747; 094748; 094749; 094750. Le declar nule.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.