Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 24 iunie 2008

Mica publicitate 24 iunie 2008

DISTRIBUIȚI

PIERDERI
Pierdut femelă rasa ciobănesc german (cåine lup) în zona Domenii – Chibrit. Recompensă substanțială găsitorului. Tel. 0745.340.206.

LICITATII
SC VOINESCU SRL Rm. Vîlcea -în faliment, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Stăvăroiu Petre, cu sediul în Rm. Vîlcea, str. Iancu Popp nr. 2, jud. Vîlcea, în Dosar nr. 470/90/2006, anunță: A. Vînzarea în bloc prin licitație publică a următorului bun imobil: BAZĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE (include și post transformare 100 KVA; centrală termică și aburitor cherestea; linie tehnologică debitare masă lemnoasă) situată în Comuna Pietrari, județul Vîlcea, avînd prețul de pornire al licitației 580.000 lei (fără TVA). Nu a fost întocmit Bilanț de mediu ; B. Vînzarea prin licitație publică individuală a următoarelor bunuri mobile, la prețurile de pornire a licitației, astfel: compresor aer – 306 lei; compresor M2548- 1800 lei; motocompresor Jenbacher- 5940 lei; pompă mortar PFT- 2880 lei; autogreder-15960 lei; autogreder D710B- 21840 lei; încărcător Vola- 16200 lei; încărcător Vola-9000 lei; cilindru compăctor Voest- 17258 lei; mașină ascuțit – 9600 lei; mașină frezat – 1350 lei; strung paralel – 1680 lei; gater orizontal – 2220 lei; motofierăstrău drujba= 210 lei; Wolksvagen LT31= 6150 lei; Iveco= 14400 lei; autobasculantă= 6300lei ; autobetonieră= 6390 lei ; autospecializată buștean –  9450 lei; semiremorcă echipată – 5160 lei ; semiremorcă utilitară camion – 10085 lei; încărcător frontal 80 – 6120 lei; combină frigorifică -180 lei ; ladă frigorifică-  126 lei ; sobă Termolux – 66 lei. Prețurile de pornire a licitației nu conțin TVA. Licitația va avea loc în data de 24.07.2008, ora 09:00, la sediul BRD – GSG Vîlcea, str. General Praporgescu nr. 18, jud. Vîlcea. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor menționate la litera A și B sunt invitați să prezinte acest fapt lichidatorului pînă în preziua licitației . Participanții vor depune o garanție de participare de 10% din prețul de pornire al licitației bunului și o taxă de participare la licitație de 119 lei (include TVA), pînă cel tîrziu în preziua licitației, în contul SC VOINESCU SRL – în faliment,  RO08BRDE390SV14214393900 la BRD Vîlcea. Nu se primesc garanții prin CEC/BO. Pasul de licitație este 5%. Transferul dreptului de proprietate pentru bunul imobil menționat la litera A, va avea loc la data achitării integrale a prețului de adjudecare într-un termen de maxim 15 zile de la data adjudecării. În cazul neachitării integrale a prețului în termenul de maximum 15 zile de la data adjudecării, se pierde garanția de participare la licitație. După adjudecarea bunului mobil, adjudecatarul este obligat să depună întregul preț, în numerar și/sau cu cec certificat de bancă, imediat după întocmirea procesului verbal de licitație. Transferul dreptului de proprietate pentru bunurile mobile adjudecate are loc la data achitării integrale a prețului. În cazul neachitării integrale a prețului, se pierde garanția de participare la licitație. Nu se vor adjudeca bunuri sub prețul de pornire, în acest caz licitațiile fiind închise. În cazul în care bunurile nu se adjudecă în cadrul primei licitații, se va organiza în aceleași condiții (preț, loc licitație, oră) încă o ședință de licitație în data de 31.07.2008. Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care fac dovada, la data ținerii licitației, cu următoarele documente : dovada existenței persoanei juridice (original și copie certificat de înregistrare ORC) și împuternicire pentru persoana care participă în numele acesteia la licitație; copie act identitate al licitatorului persoană fizică; dovada achitării garanției de 10% și a taxei de participare la licitație; Relații la telefon: 0250748211 (lichidator judiciar) / 0250734360 (BRD Vîlcea).

CITAȚII
Lupșor Lucica cheamă în judecată pe Cojocar Gheorghe, Cojocar Eva și Cojocar Vasile, pentru uzucapiune la Judecătoria Făgăraș la 24.07.2008.
Corfariu Ilie cheamă în judecată pe Corfariu Ana, pentru divorț la Judecătoria Făgăraș la 16.09.2008.
Ungur Cornelia cheamă în judecată pe Ungur Vasile și Ungur Mariana pentru reziliere contract de întreținere, la Judecătoria Făgăraș la 14 august 2008.
Boca Rodica Corina, Boca Marin Nicolae, Rus Gheorghe cheamă în judecată pe Petrescu Cornel pentru dezmembrare imobil la Judecătoria Făgăraș la data de 14 august 2008.
Bucan Dumitru Daniel, rezident în Italia, este citat în calitate de påråt în dosarul nr. 4940/193/2008 avånd ca obiect încredințare minor, reclamantă Arhip Mihaela Alina, pentru termen 7 iulie 2008, la Judecătoria Botoșani.
Hagiu Dumitru din sat Mesteacăn, comuna Vorona, județul Botoșani, Hagiu Dumitru Cătălin din Suceava, strada Eroilor nr. 21, județul Suceava, Știrbu Elena din localitatea Deva, str. Bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc nr. 18, scara 3, apartament 27, sunt citați în partaj, dosar nr. 1823/193/2007, la Judecătoria Botoșani, la data de 04.09.2008, ora 08.00.

DIVERSE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul de Administrație al S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș, completează convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 8.07.2008, ora 10.30 de la sediul societății din Fagaraș, str. Negoiu nr. 1, publicat în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 3119 cu următoarele puncte ordine de zi: 10) Aprobarea modificării actului constitutiv ca urmare a modificării capitalului social și a structurii acționariatului, după cum urmează: Art. 7 – Capitalul social: Capitalul social al societății comerciale este de 1.842.185 lei împărțit în 736.874 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei RON. Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de acționari. Art. 12 – Repartizarea capitalului social – va avea următoarele formulare: 1. S.C. ROM BLEI INTERNATIONAL S.R.L. București – capital social deținut 1.449.920 lei reprezentând un număr de 579.968 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare reprezentånd un procent de 78,7066% din capitalul social; 2. SIF Transilvania Brașov – capital social deținut 381.745 lei reprezentånd un număr de 152.698 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, reprezentånd un procent de 20,7225% din capitalul social; 3. PPM 55/95 0,5867% capitalul social deținut 10.520 lei, reprezentånd un număr de 4208 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, reprezentånd un procent de 0,5709% din capitalul social. 11) Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 137.745 euro, reprezentånd aport de capital și investiție de mediu conform clauzelor contractului de vånzare-cumpărare acțiuni nr. 72/2004, pentru anii IV și V investiționali. Acest punct anulează punctul 5 din convocator. Data de referință: 13.06.2008. Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic, începånd cu data de 16.06.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începånd cu data de 16.06.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 5.07.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceași oră, în data de 9.07.2008. Relatii suplimentare se pot obține la tel. 0268/211730 – Oficiul Juridic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.