Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 28 mai 2008

Mica publicitate 28 mai 2008

DISTRIBUIȚI

PIERDERI
Pierdut femelă rasa ciobănesc german (cåine lup) în zona Domenii – Chibrit. Recompensă substanțială găsitorului. Tel. 0745.340.206.

VÂNZĂRI CASE VILE Proprietar, vånd vilă, zonă Băneasa-Grădina Zoologică, 9 camere, D+P+E+M, 550 mp construiți, teren 1131 mp. Urgent, 650.000 Euro. 0727.357.713.

OFERTE DE SERVICIU
CABINET STOMTOLOGIC DIN BUCURESTI ANGAJEAZA INGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCA. RELATII LA TELEFON 021/252.28.70; 021/252.28.72.

Societate Comercială din Bucuresti angajează tehnoredactor, cunoscător QuarkXPress, full time. Relații la telefon 021/320.13.75; 021/320.13.76

LICITATII
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII. MARAMUREȘ, BAIA MARE, str. Hortensiei nr. 2A; Cod poștal 430233, Tel 0262-205190; Fax 0262-205192; SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ ȘI STINGEREA CREANȚELOR. Tel: 0262-205198 Dosar de executare nr. 123 Nr. 4050 din 26.05.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2008 luna mai, ziua 26.  În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11 iunie anul 2008, ora 11, în localitatea Baia Mare, str. Serelor nr. 2, se va vinde prin  licitație publică, al treilea termen, bunul mobil: CUPTOR ELECTRIC TRUCK TYPE KLIN pentru ceramică, proprietate a debitorului S.C. STAFFORDSHIRE TABLEWARE S.A., cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Mare, str. Depozitelor nr. 7, cod de identificare fiscală RO 13996050: Prețul de evaluare respectiv de pornire a licitației exclusiv T.V.A. este de 395.000 RON cota de TVA aplicată 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 (alin. 1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262205198. Conducătorul organului de executare: Ilut Vasile Executor fiscal: Bordei Mircea.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE Maramureș Baia Sprie Str. Sasar nr. 11, TEL 0262/262357; FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2005 Nr. 11556/13.05.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA BUNURILOR MOBILE Licitația a III-a. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna iunie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SIM ANDRA MOB SRL, cu domiciliul fiscal în județul Maramureș, localitatea Danești, nr. 199, cod de identificare fiscală 15738147: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autoutilitară ARO 320 serie motor 088406, nr. Identificare UU3ASO9EOP1213506, MM-01-GKE, culoare galben maro, caroserie 2 locuri și benă metalică rabatabilă hidraulic, cutie de viteze 5+1 trepte. Anul fabricației 1993, uzură 39% – 1 buc. x 4.071 lei –  Prețurile nu conțin TVA *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișări: 26.05.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.

CITAȚII
Subsemnatul Sima Nicolae Răzvan, reclamant în dosarul nr. 2628/311/2008, avånd ca obiect divorț, o citează pe Sima Maria Mihaela pentru data de 23.06.2008 la Judecătoria Slatina.
Bozoancă Elena este citată în data de 27.06.2008 la Judecătoria Botoșani – dosar nr. 2343/193/2008 – proces de divorț.
Peicu Elena este citată pentru data de 25.06.2008 ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș dosar 1351/226/2008.
Se citează Șefernec Rudolf la Biroul Notarial Gheorghe Grămadă din Sfîntu Gheorghe pe 16 iunie, pentru succesiune.
Se citează Barbutiu Janos, Barbutiu Vasul, Barbutiu Maria, Barbutiu Anna, Barbutiu Gyogy, Barbutiu Bukura la Judecătoria Făgăraș în data de 10.06.2008, ora 8.30 påråți în dosar nr. 1096/226/2008.
Bolcoș Aurel și Bolcoș Lucica cheamă în judecată pe Aldea Moise, Aldea Gheorghe, Aldea Maria căsătorită Nicoară, Costea Victoria și Iepure George pentru uzucapiune la Judecătoria Făgăraș la 10.06.2008.
Tribunalul Maramureș comunică pe această cale cu debitoarea S.C. ZITTEL S.R.L. cu ultimul sediu cunoscut în Finteusu Mic nr. 163, jud. Maramureș, J/24/1815/1994, CUI 6197417, că a fost acționată în instanță în cauză dosar nr. 941/100/2008, cu termen la data de 2 iulie 2008, C3 falimente, ora 12, sala 56 de către creditoarea DGFP Maramureș – Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2A pentru neplata la scadență a sumei de 28.187 lei. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.