Acasă Actualitate Oprescu a abuzat de invenții și falsuri pentru a-l demite pe șeful...

Oprescu a abuzat de invenții și falsuri pentru a-l demite pe șeful Parcurilor

DISTRIBUIȚI

"Curentul" a dezvăluit ieri faptul că decizia primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu, de demitere a lui Virgil Cîrstea de la șefia Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) este de la cap la coadă ilegală. Astăzi, cotidianul nostru a intrat în posesia a încă unui set de documente oficiale care demonstrează că demiterea lui Virgil Cîrstea s-a făcut nu doar prin imputarea în sarcina acestuia a unor fapte și acte inexistente, ci și printr-un șir de falsuri menite a oferi o tentă de aparentă legalitate Dispoziției nr. 1200/11.08.2008, semnată de primarul general Sorin Oprescu, prin care i s-a desfăcut abuziv contractul de muncă directorului ALPAB. Culmea este că, probabil din graba de a-l ușui cât mai repede pe Cîrstea, doctorul Oprescu a achiesat la respectivele falsuri, semnând ca primarul toate documentele care au stat la baza înlăturării șefului ALPAB.

Conform Raportului Comisiei de Cercetare Disciplinară prealabilă a faptelor săvârșite de Virgil Cîrstea, componența respectivei Comisii a fost stabilită prin Dispoziția Primarului General nr. 1146/31/07.2008. Numai că, pentru ca respectiva Dispoziție să fie opozabilă terților, aceasta trebuia publicată pe site-ul oficial al PMB, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în adminsitrația publică. Cu toate acestea, respectiva Dispoziție a primarului general nu a fost publicată niciunde (n.r. – conform site-ului www.pmb.ro în luna iulie au fost publicate un număr de 14 Dispoziții emise de Primarul General al Capitalei), astfel că, din punct de vedere legal, ea nu își putea produce efectele. Ca atare, din start, persoanele desemnate de Sorin Oprescu să-l cerceteze disciplinar pe Virgil Cîrstea (Andrei Creci – director executiv adjunct la Direcția Juridic, Contencios și Legislație, Geta Drăgoi – director executiv la Direcția Managementul Resurselor Umane, Mihai Iordache – director executiv adjunct la Direcția Inspecție și Control General și Monica Anastasiu – șef Serviciu la Direcția Managementul Resurselor Umane) nu puteau face acest lucru.

Culmea culmilor: sesizare nefundamentată, acuzații confirmate!

Mai mult, studiind conținutul raportului respectiv, în speță acuzațiile care au stat la baza demiterii lui Cîrstea, se observă cu ochiul liber că acestea fie au fost netemeinice, fie au fost inventate, fie au fost falsificate grosolan.
Prima din cele patru acuzații aduse lui Cîrstea a avut la bază reclamația nr. 753554/24.07.2008, înaintată de Dăescu Petre – personaj aflat într-o vădită stare conflictuală cu șeful ALPAB (n.r. – acesta îi demolase o construcție în Parcul Cișmigiu), în care i se reproșau acestuia tot felul de acuzații nefondate (n.r. – inclusiv o pagubă în dauna ALPAB de circa 28 de milioane de euro, în condițiile în care niciodată respectiva instituție nu reușise să strângă o asemenea sumă drept buget pe 10 ani). Conform raportului, în urma studierii conținutului reclamației înaintată de Dăescu Petre, dar și punctul de vedere exprimat de avocații lui Virgil Cîrstea, cei patru membri ai Comisiei de Cercetare Disciplinară au subliniat că deoarece reclamația "nu este însoțită de documente probatoare și faptele la care se face referire fac obiectul unor procese pe rol sau ale unor hotărâri judecătorești definitive (…) sesizarea nu e fundamentată". Cu toate acestea, Comisia a concluzionat, în mod surprinzător, că "în urma unor verificări efectuate" (n.r. – nu se precizează de către cine?) s-a constatat că "unele aspecte semnalate (n.r. – care?) se confirmă". (!!!).

Curtea de Conturi arată că Virgil Cîrstea a informat PMB cu privire la situația Satului Francez

Alte două acuzații pentru care Cîrstea a fost cercetat disciplinar s-au referit la faptul că șeful ALPAB ar fi înregistrat deficiențe în îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fișa postului privind administrarea legală și eficientă a patrimoniului și ar fi încălcat atribuțiile de seriviciu privind aplicarea Hotărârilor CGMB și a Dispozițiilor Primarului General în legătură cu Satul Francez. În speță, raportul a consemnat următoarele aspecte: "Dl. Virgil Cîrstea nu a ținut evidența la zi a activelor ce contituie patrimoniul aflat în adminsitrarea instituției, nesolicitând conform legii, și atribuțiilor sale, actualizarea anexei la Hotărârea CGMB nr. 67/2006 în urma cedării unor active din Satul Francez către persoana fizică Costică Constanda, astfel încât anexa la această hotărâre nu mai corespunde realității faptice". Studiind însă o Notă de Control  finalizată recent de Direcția de Control Financiar Ulterior din cadrul Camerei de Control București a Curții de Conturi a României (CCR) și aflată în posesia lui Sorin Oprescu, rezultă clar faptul că și această acuzație adusă lui Virgil Cîrstea este neîntemeiată. Asta din cauză că Nota CCR precizează clar că la momentul la care s-a hotărât cedarea de către municipalitate a unor active din Satul Francez către Costică Constanda, directorul Virgil Cîrstea i-a solicitat prin adresa nr. 1912/29.04.2008 fostului primar general, Adriean Videanu, comunicarea măsurilor pe care trebuie să le întreprindă în calitate de administrator al Satului Francez, referitor la contractul de schimb cu sulta nr. 420/16.03.2008, însă nu a primit niciun răspuns din partea ex-edilului. Mai mult, dacă coroborăm prevederile Legii administrației publice locale cu faptul că ALPAB era doar administrator al Satului Francez, rezultă clar faptul că acuzația nu este reală, ținând cont că ținerea la zi a evidenței activelor Satului Francez, adică reevaluarea acestora, ar fi trebuit făcută de la inițiativa Primarului General și cu aprobarea CGMB. Dovadă că lucrurile stau așa, o reprezintă faptul că până ca Virgil Cîrstea să fie cercetat disciplinar, Direcția Inspecție și Control General, condusă de directorul adjunct Mihai Iordache – care a făcut parte din Comisia de Cercetare Disciplinară – nu i-a imputat acest lucru șefului ALPAB.

Tardivitate, numele tău e minciună sfruntată!

O altă acuză adusă lui Cîrstea s-a referit la faptul că a încălcat Hotărârea CGMB nr. 67/2006 privind închirierea prin licitație deschisă a clubului de agrement La Club, în condițiile în care a prelungit succesiv, prin acte adiționale, contractul de asociere în participațiune încheiat la 13.05.2005 între ALPAB și SC Mamaia SA. Referitor la acest aspect, lui Cîrstea i s-a mai pus în cârcă și acuzația că i-a comunicat tardiv Primarului General situația care viza Satul Francez.
În realitate, însă, și aceste două acuzații sunt neîntemeiate. O dovedesc diferite adrese de Cîrstea remise la cabinetul Primarului General al Capitalei încă din anul 2006. De exemplu, prin adresa 4060/24.11.2006, șeful ALPAB informa Primarul General despre faptul că punerea în aplicare a Hotărârii CGMB nr. 67/2006 nu a putut fi dusă la îndeplinire în condițiile organzării a șase sesiuni de licitații, din cauză că diversele societăți care au dorit să participe la competiție au fost declarate fie neeligibile, fie nu s-au prezentat la licitație.
Cât privește acuzația că Virgil Cârstea ar fi informat tardiv Primarul General cu privire la neevaluarea activelor din Satul Francez predate lui Constanda, nici aceasta nu se susține. O dovedesc atât Nota Curții de Conturi nr. 311/17.04.2008, cât și adresa ALPAB, înregistrată la cabinetul Primarului General sub nr. 1912 în data de 29.04.2008, prin care Virgil Cîrstea informa cu privire la situația patrimoniului din Satul Francez. Mai mult, în legătură cu patrimoniul Satului Francez și cu nepunerea în aplicare a Hotărârii CGMB nr. 67/2006, șeful ALPAB l-a informat chiar pe Sorin Oprescu, încă din 11.07.2008, prin Adresa înregistrată la cabinetul acestuia sub nr. 3334. Asta în condițiile în care actualul Primar General își preluase oficial mandatul în data de 28.06.2008. Ca atare, acuzația de tardivitate în privința informării situației Satului Francez nu poate fi luată în calcul.

Acuzații nefondate, nediscutate, dar scoase din burtă

Ca și cum acuzațiile nefondate, menționate mai sus, aduse lui Virgil Cîrstea să fie de ajuns, Comisia de Cercetare Disciplinară a PMB a inclus în raportul care a condus la desfacerea contractului de muncă al lui Virgil Cîrstea și alte vinovății inventate, care nici măcar nu au fost menționate în cererea de chemare la Comisie și nici discutate în data de 7.08.2008, atunci când șeful ALPAB a fost cercetat disciplinar. Astfel, acesta a fost făcut vinovat de "neurmărirea lucrărilor de conservare și restaurare a componentelor artistice ale debarcaderului – parcul Cișmigiu – monument istoric, permițând executarea de construcții neautorizate (…)". Lăsând la o parte faptul că aceste "vinovății" nu au fost discutate în cadrul Comisiei de Cercetare Disciplinară a PMB pentru a i se oferi posibilitatea lui Cîrstea să-și exprime un punct de vedere, trebuie precizat că acuzația conține fie atât elemente false, cât și elemente neîntemeiate din punct de vedere juridic. Astfel, debarcaderul din Parcul Cișmigiu nu este inclus pe lista monumentelor istorice, ci figurează pe lista spațiilor comerciale care urmează a fi vândute de PMB. Cât privește acuzația că Virgil Cîrstea ar fi permis executarea de construcții neautorizate la debarcader și nu s-ar fi preocupat de lucrărilor de conservare și restaurare a componentelor artistice ale debarcaderului, trebuie precizat că debarcaderul se află în posesia unui agent economic care are încheiat un contract cu PMB. Din acest motiv, orice construcții neautorizate la debarcader cad în sarcina direcțiilor de specialitate din PMB, nu a ALPAB -care avea doar rolul de administrator al Parcului Cișmigiu.
Legat despre acest aspect, este surprinzător că deși și-au pus semnătura pe Raportul care-l incriminează pe Virgil Cârstea, nici Andrei Creci – director executiv adjunct la Direcția Juridic, Contencios și Legislație și nici Mihai Iordache – director executiv adjunct la Direcția Inspecție și Control General nu au sesizat niciodată, în zecile de rapoarte întocmite de-a lungul anilor, că ex-șeful ALPAB s-ar face vinovat de construcțiile neautorizate care i se impută acum. Au făcut-o în schimb acum. Prietenii știu de ce! Vom reveni.

Nota Redacției: Documentele la care se face referire în text pot fi consultate pe www.curentul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.