Home Actualitate Când managerul se crede patronul spitalului, medicii sunt obligați de Curtea de...

Când managerul se crede patronul spitalului, medicii sunt obligați de Curtea de Conturi să returneze banii

DISTRIBUIŢI

În România, numirile în funcțiile de conducere din sistemul sanitar se fac aproape exclusiv politic. Oameni cu susținerea unuia dintre partide ajung să conducă spitalele și apoi sunt și favorizați de cei care i-au numit, oricâte reclamații și sesizări s-ar face. În acest mod managerul devine un fel de patron al spitalului, dispunând după bunul plac de fondurile publice. Această metodă brevetată de PSD a fost însușită rapid de PNL și USR.

Curtea de Conturi nu sesizează procurorii așa că prejudiciile sunt recuperate de la angajați

Dacă auditorii Curții de Conturi ar sesiza procurorii în cazul cheltuielilor dispuse de manageri cu încălcarea legii, prejudiciile ar fi recuperate de la manageri, dar mărinimoși, auditorii dispun în sarcina managerului „stabilirea întinderii prejudiciului și repararea integrală a acestuia prin dispunerea măsurilor legale care se impun în acest sens”, adică recuperarea banilor de la cei care i-au încasat.

Astăzi vă prezentăm cazul controversatului pensionar MAI, chirurgul Laurențiu Belușică, ajuns manager al Spitalului Găești și susținut frenetic de primarul PNL al orașului JR Grigore Gheorghe (conform DOOM, JR e prescurtarea de la JUNIOR.
Deși primarul a fost sesizat despre ilegalitățile făcute de managerul spitalului din Găești de unii medici din spital, cum ar fi chirurgul Anca Stamate și urologul Lucian Vintilă, politicianul l-a susținut pe față pe Belușică, care, cu tupeu, a concediat chirurgul, iar pe urolog l-a făcut să demisioneze, așa cum am relatat în articolul PNL face scut să-l apere pe controversatul manager Belușică, sacrificând medicii și așa greu de găsit După câteva luni, cu acte redactate de avocata Lavinia Coțofană, chirurgul Anca Stamate a obținut în instanță anularea deciziei de concediere și a primit despăgubiri. Detalii AICI.

Anul trecut o echipă a Curții de Conturi a controlat Spitalul din Găești și a descoperit sume importante cheltuite de managerul Belușică după bunul plac.

Belușică a plătit ilegal sporuri angajaților

„Spitalul Orășenesc Găești a plătit necuvenit salariaților în anul 2022, cheltuieli de personal reprezentând spor pentru condiții de muncă, corespunzător timpului lucrat, în sumă totală de 1.252.825 lei, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă suportată de angajator în cuantum de 28.189 lei.
Acordarea acestui spor s-a făcut fără a avea la bază buletine de determinare valabile la data plății sporurilor, emise de către autoritățile abilitate în acest sens și fără existența unui act administrativ prin care ordonatorul de credite să nominalizeze personalul care beneficiază de spor pe locuri de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare.” au constatat auditorii. Acum oamenii vor fi dați în judecată să înapoieze banii, dacă nu o vor face de bună-voie.

Belușică a decontat ilegal și naveta pentru 15 medici

„Spitalul Orășenesc Găești a efectuat plăți în numerar prin casieria pentru cheltuieli cu bunuri și servicii neprevăzute în legislația în vigoare, în sumă totală de 84.338 lei, reprezentând cheltuielilor cu efectuarea navetei la și de la locul de muncă a unui număr de 15 medici, în condițiile în care nu există o bază legală pentru acordarea acestora.” au constatat auditorii. Acum oamenii vor fi dați în judecată să înapoieze banii, dacă nu o vor face de bună-voie.

Belușică a încasat sporuri ilegale de peste 8.000 de EURO

„Spitalul Orășenesc Găești a plătit necuvenit managerului în anul 2022, cheltuieli de personal, în sumă de 42.154 lei reprezentând sporul acordat pentru condiții de muncă, din care:
-suma de 33.725 lei, aferentă perioadei ianuarie-mai 2022, reprezentând sporul acordat pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2., într-un cuantum mai mare decât cel prevăzut în legislația în vigoare, respectiv prin aplicarea, în mod eronat, a cotei procentuale de 85% asupra salariului de bază reprezentând indemnizația de manager pe întreaga lună, și nu prin aplicarea aceleași cote procentuale asupra salariului de bază din luna respectivă, corespunzător timpului permis în legislația în vigoare a fi lucrat în activitatea medicală, la locul de muncă în care activitatea se desfășoară în condiții de muncă deosebit de periculoase, respectiv situație de risc epidemiologic determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.;
-suma de 8.249 lei, aferentă perioadei iunie-decembrie 2022, reprezentând sporul acordat pentru condiții de muncă deosebite de stres și risc , într-un cuantum mai mare decât cel prevăzut în legislația în vigoare, respectiv prin aplicarea, în mod eronat, a cotei procentuale de 15% asupra salariului de bază reprezentând indemnizația de manager pe întreaga lună, și nu prin aplicarea aceleași cote procentuale asupra salariului de bază din luna respectivă, corespunzător timpului permis în
legislația în vigoare a fi lucrat în activitatea medicală, la locul de muncă în care activitatea se desfășoară în condiții de muncă deosebite de stres și risc, în cadrul Secției de Chirurgie generală.”, scriu auditorii și desigur managerul va trebui să ramburseze banii.

Belușică a renovat cu sponsori dar lucrările nu aparțin spitalului

„Managerul Spitalului Orășenesc Găești a încheiat două acte juridice, în numele și pe seama spitalului, având ca obiect realizarea unor lucrări în incinta spitalului (renovare, montare tâmplărie P.V.C., platformă betonată) în valoare de 141.153 lei, fără respectarea dispozițiilor legale, astfel:
– în loc să încheie contracte de sponsorizare/donație în scopul realizării lucrărilor respective, a încheiat în calitate de beneficiar-cumpărător cu un prestator (executantul lucrărilor) și un finanțator (o asociație de drept privat fără scop patrimonial), documentele intitulate Convenție cadru-tripartită încheiate între prestator, cumpărător-beneficiar și finanțator neprevăzute de cadrul legal, semnate numai de manager din partea spitalului, neînregistrate la registratură și nesupuse controlului financiar preventiv propriu;
– obiectul convențiilor nu este determinabil din punct de vedere al cantităților, caracteristicilor tehnice și categoriilor de lucrări executate de prestator;
– necesitățile de astfel de lucrări, precum și valoarea estimată a acestora nu au fost identificate de către un compartiment din cadrul spitalului prin întocmirea unui referat de necesitate.
Ulterior, lucrările nu au fost recepționate corespunzător, procesele-verbale de recepție (neînregistrate la registratura spitalului) nefiind semnate de toți membrii comisiei și neconținând informații despre: cantitățile și caracteristicile tehnice ale lucrărilor, valoarea acestora, executarea în conformitate cu prevederile convențiilor, admiterea sau respingerea recepției.
Mai mult, până la data auditului, managerul nu a transmis către compartimentul financiar contabil convențiile și procesele verbale de recepție a lucrărilor, astfel că nu au putut fi înregistrate în evidența contabilă operațiunile economico-financiare efectuate.
În aceste condiții au fost diminuate activele necurente reflectate în bilanțul contabil cu suma de 141.153 lei, concomitent cu subevaluarea veniturilor din bunuri primite cu titlu gratuit din contul de rezultat patrimonial.

Belușică nu a încasat chiria și a plătit energia electrică pentru chiriașii spitalului

„Spitalul Orășenesc Găești, după ce a plătit, în anul auditat 2022, din bugetul entității utilități, respectiv energie electrică în sumă totală de 12.546 lei, consumată pentru alimentarea instalațiilor deținute de un locator, în baza uni contract de locațiune, nu a recuperat contravaloarea acestora de la locator și nu a procedat la reîntregirea creditelor bugetare afectate de aceste cheltuieli.
În aceste condiții, prin efectuarea unor plăți pentru cheltuieli care nu sunt legate de activitatea instituției publice, situațiile financiare au fost denaturate prin supraevaluarea plăților reflectate în contul de execuție și a cheltuielilor reflectate în contul de rezultat patrimonial cu suma de 12.546 lei.

„Spitalul Orășenesc Găești nu a stabilit, înregistrat, încasat și virat către bugetul local, venituri în sumă de 14.935 lei, reprezentând prețul locațiunii, în cazul unui contractului de locațiune, având ca obiect ”…transmiterea dreptului de locațiune exclusivă asupra spații…din imobilul situat în Găești, … punct Spital Orășenesc Găești…-30 mp pe pereții laterali și în interiorul acestuia, ambele fiind situate pe imobilul susmenționat…”, bun proprietate publică a UATO Găești, dat în administrare Spitalului Orășenesc Găești, încheiat fără respectarea prevederilor legale7, după cum urmează:
-închirierea bunului nu s-a aprobat prin hotărârea consiliului local;
– închirierea acestui bun nu s-a făcut pe bază de licitație publică, care trebuia inițiată de UATO Găești, ci prin atribuire directă;
-contractul încheiat de către titularul dreptului de administrare, respectiv Spitalul Orașului Găești, este un ”contract de locațiune”, formă neprevăzută de Codul administrativ, titularul dreptului de administrare a unui bun proprietate publică, putând încheia doar contracte de închiriere;
– este semnat doar de managerul spitalului, nepurtând viza de control financiar preventiv;
– contratul de locațiuni nu poartă număr de înregistrare, care să ateste intrarea în entitate a acestuia, nerespectându-se obligația legală de înregistrare și evidență a documentelor intrate în entitate.”

Raportul Curții de Conturi poate fi studiat la Raport-Curtea-de-Conturi-Spital-Gaesti-primaria.

3 ARII

  1. Va rugam veniti pe la spitalul din primarie cel mai mare. Directorul financiar -pensionat -aduce firme din orasul natal dar si oameni sub orice critica. Sa nu uitam de managerul care si-a luat telefoane din banii spotalului pe care chiar el l-areclamat dandu-se drept baiat onest.Bataia la primarie va fi de fapt pe assmb care e o sursa enorma si inepuizabilade bani si de matrapazlacuri.se iau salarii pt 8 si 4 ore in acelasi loc de munca,sporuri de 100% pe sectii iar oamenii defapt muncesc la birouri la caldurica sau se fac ca muncesc plimbandu-se agitati prin curte iar cei fara pile duc toata munca

  2. In alt spital persoanele care „nu asculta”de conducere sunt date afara,ca la Gaesti.Au plecat zeci.Si medici.Si in momentul asta sunt doi medici”pe teava” sa fie dati afara.Li se inventeaza tot felul de spete,sunt „judecati”in comisia de disciplina de catre un avocat platit de spital si urmeaza desfacerea contractului de munca.La un moment dat spitalul platea 3 case de avocatura,din bani publici.Cei care au dat in judecata spitalul,au castigat si ce conteaza,statul plateste .Conducerea se „lupta” cu cine vrea ea pe banii statului.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.