Home Dezvăluiri REMUS BORZA recunoaște că la Hidroelectrica a încalcat legislația privind achizițiile publice

REMUS BORZA recunoaște că la Hidroelectrica a încalcat legislația privind achizițiile publice

DISTRIBUIŢI

Într-un drept la replică halucinant trimis ziarului CURENTUL de av. dr. Remus Borza, practician coordonator al administratorului judiciar al HIDROELECTRICA SA, acesta recunoaște încălcarea dispozițiilor legale în pregătirea caietului de sarcini la licitația  organizată pentru achiziționarea de către Hidroelectrica a unui Sistem Informatic Integrat de tip ERP. Uitând de atribuțiile pe care le are ca practician în insolvență, Remus Borza declară că și-a propus ca respectivul caiet de sarcini să devină „dacă nu un standard în industria IT din România, cu siguranță un reper pentru licitațiile IT din sfera sectorului public”,  „un portdrapel pentru schimbarea mentalităților din zona publică a comunității IT din Romania, de altfel puternic zdruncinat recent de scandaluri, și pentru introducerea de „bune practici IT” din mediul privat”.

Borza recunoaște că  „pregătirea caietului de sarcini s-a efectuat prin consultarea cu reprezentanți ai principalilor producători de tehnologie ERP, atât locali cît și internaționali”, susținând că acesta este „un procedeu de altfel legal, relativ uzitat în cadrul licitațiilor din sistemul public”. 
Adică, deși legislația prevede obligativitatea „garantării tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici” Borza susține că s-a consultat doar cu principalii producători de tehnologie ERP, nu cu toți.
Dar cel mai grav lucru este că legislația, în mod evident, nu permite consultarea cu potențialii  participanți la licitație.
Astfel, prin HG. nr. 925/2006, privind normele de aplicare ale OUG nr. 34/2006, s-a prevăzut  la art. 3, exact procedura prin care se elaborează caietul de sarcini:
„(1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, organizat conform art. 304^1 din ordonanţa de urgenţă, are următoarele atribuţii principale: a) elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie; b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă; d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.
 (2) Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.
(3) Autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţa, conform prevederilor ordonanţei de urgenta, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire.
(4) Ofertantului câştigător nu i se poate impune să suporte taxe, comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care prestează serviciile respective.”
Așadar legislația în vigoare nu prevede sub nicio formă posibilitatea consultării cu firmele din domeniu în vederea elaborarii caietelor de sarcini. Adică, așa cum scriu în documente procurorii DNA,  întocmirea caietului de sarcini s-a făcut „cu încălcarea principiilor transparenţei, proporţionalităţii, nediscriminării şi liberei concurenţe în domeniul achiziţiilor publice”, respectiv „prin ignorarea principiilor concurenţei şi transparenţei stabilite de legiuitor prin OUG 34/2006”.

În mod evident consultarea cu „principalii producători” (nu știm cine a făcut topul care îi cataloghează pe unii principali și pe alții nu) s-a facut doar pentru a asigura accesul firmelor agreate la anumte cerințe din caietul de sarcini, cum ar fi de exemplu factorii de evaluare care avantajează în mod evident firmele care au avut acces la anumite informații din interior având în vedere faptul că se punctează, de exemplu „numărul de activități/tranzacții cuprinse în modelul preconfigurat” sau „numărul de activități/tranzacții dezvoltate suplimentar față de modelul configurat”, care reies practic după activitatea de analiză a activității beneficiarului desfășurată de câștigătorul licitației abia după semnarea contractului.

Un alt semn de întrebare legat de corectitudinea acestei licitații este dat și de ceilalți factori de evaluare, respectiv:
Factor Tehnic 1 (FT1):                             3.00% 3.00
Timpul de implementare
funcții de „Societate standard”
Descriere: Autoritatea contractantă va puncta cea mai mică durată exprimată în zile calendaristice de la începerea implementării pâna la darea în producție și stabilizarea tuturor functionalităților specifice unei societăți comerciale standard (Societate-Standard în caietul de sarcini), modelat pe baza proceselor preconfigurate cf. bunelor practici, consolidarea organizațional-financiară și migrarea din sistemele existente descrise în Anexa 2 Sisteme existente capitolele 2.1.1-2.1.8.

3 Factor Tehnic 2 (FT2):                         3.00% 3.00
Timpul de implementare
functii specifice “Producător-de-energie”
Descriere: Autoritatea contractantă va puncta cea mai mică durata exprimată în zile calendaristice de la începerea implementării până la darea în producție și stabilizarea funcționalităților extinse de gestiune tehnico-operativă și de suport decizional a producției, exploatării, întreținerii, dezvoltării, proiectelor de investiții, modernizări, retehnologizări, analize manageriale (Business Intelligence) specifice Hidroelectrica (Producător-de-energie în caietul de sarcini), incluzând adaptarea și dezvoltarea nomenclatoarelor de obiecte tehnice specifice, alinierea divizării de imobilizări la nivelul de granularitate necesar gestiunii tehnico-operative, implementarea normativelor de lucrări de întreținere, modelarea producției, gestiunea fondurilor de investiții și a autorizării lucrărilor și a restului de cerințe din caietul de sarcini.”

4 Factor Tehnic 3 (FT3):             3.00% 3.00
nivel de efort solicitat
beneficiarului pentru atingerea în timp și buget
a termenelor de implementare asumate
prin ofertă
Descriere: Având în vedere complexitatea și durata implementării și necesitatea alocării și implicării semnificative a resurselor umane ale Hidroelectrica în implementare, autoritatea contractantă va puncta cel mai mic nivel de efort solicitat de ofertanți beneficiarului, exprimat în zile-om de la începerea implementării până la darea în producție și stabilizarea tuturor funcționalităților, pentru organizare, instruire, analiză, proiectare, realizare, testare, migrare, trecere în producție și stabilizare a tuturor funcționalităților și proceselor solicitate și oferite.
Ori ca un ofertant să poată oferta niște termene minime, el trebuie să știe deja ce anume caracteristici standard sunt necesare și ce dezvoltări ulterioare are de făcut, aspecte care rezultă după ce câștigătorul licitației finalizează practic etapa de analiză a activității beneficiarului, ceea ce ne duce la gândul că unii au avut acces deja la informațiile care se culeg în etapa de analiză de după semnarea contractului.
De asemenea solicitarea de 78 de demonstrații „live” ne duce cu gândul tot la faptul că anumite firme au știut cu mult timp înainte ce se va solicita și au avut timp să pregătească aceste demonstrații „live”.

O altă perlă a lui Borza din dreptul său la replică este fragmentul prin care ne spune că respectivul „caiet de sarcini a primit aviz favorabil din partea ANRMAP și din partea  Comisiei Tehnico Economică din cadrul MSI, obținând aprobarea din partea celor două instituții, înainte de a fi lansată public procedura, ceea ce nu lasă loc de îndoială privind îngrădirea competiției sau legalității”.
 Și acest aspect contravine prevederilor legale, respectiv faptul că respectivul caiet de sarcini a primit aviz favorabil din partea ANRMAP, pentru că, în confomitate cu prevederile art. 33^1 din OUG nr. 34/2006, caietul de sarcini NU FACE obiectul verificării de către ANRMAP:
„ART. 33^1
(1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei de participare/anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz.”

În mod evident cele prezentate mai sus nu reflectă în nici un caz „promovarea inovației” așa cum visează administratorul judiciar al Hidroelectrica, ci „chei” prin care s-a încercat și vom vedea și dacă s-a reușit, să se controleze cine va câștiga această licitație.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.