Home Dezvăluiri Tun de 80 milioane de Euro la Primăria lui Sorin Oprescu

Tun de 80 milioane de Euro la Primăria lui Sorin Oprescu

DISTRIBUIŢI

În data de 20.11.2014, Primăria Municipiului București a publicat în SEAP un anunț de participare cu nr. 155673 / 20.11.2014 având ca obiect  „Servicii curățenie și întreținere pentru pasaje și poduri rutiere în Municipiul București”. În caietul de sarcini sunt definite serviciile ce se doresc a fi prestate:
– curățare – acțiunea prin care se îndepărtează murdări și se înlătură impuritățile.
– curățarea prin măturat manual-constă în executarea operației de curățare prin măturare manuală a suprafeței cuprinsă între liniile de tramvai aferente sesnsurilor de mers și a suprafețelor stațiilor de tramvai (se exclude carosabilul destinat traficului rutier, care intră în atribuțiile operatorului de salubritate), trotuare interioare, parcări, calea de rulare a tramvaielor.
– spălarea suprafețelor orizontale, verticale și stâlpi ( se folosește apa cu sau fără soluții speciale pentru îndepărtarea depunerilor grosiere de praf)
– curățarea suprafețelor orizontale, verticale și stâlpi (curățare fără apă, cu sau fără soluții speciale pentru îndepărtarea depunerilor grosiere de praf)
– întreținerea suprafețelor este activitatea de menținere a aspectului curat al pasajelor și podurilor, în urma operațiilor de curățare și de înlocuire a finisajelor deteriorate în cazul degradării sau distrugerii ca urmare a unor accidente sau acte de vandalism, a suprafețelor care fac obiectul Caietului de Sarcini.
Se mai face precizarea în același caiet de sarcini că nu este vorba despre curățarea și întreținerea căii de rulare, care e în sarcina operatorului de salubritate, ci de restul suprafețelor aferente acestor poduri și pasaje iar operațiile enumerate se vor efectua după caz: zilnic, săptămânal, lunar, anual, la cerere și când este necesar.

Valoarea fără TVA a serviciilor supuse achiziției este între 187.975.416,52  și  372.647.944,62 RON, adică se alocă peste 80 milioane euro, pentru un număr de 13 pasaje din Municipiul București.

Suma este enormă prin comparație cu bugetele de salubrizare anuale ale sectoarelor Municipiului București. Spre exemplificare, luăm sectoarele 1,2 și 3:
Sectorul 1 – 18.000.000 euro/an
sectorul 2 – 16.800.000 euro/an
Sectorul 3 –  16.800.000 euro/an
Aceste valori includ pe lângă serviciile prestate și toate cheltuielile cu dotarea cu europubele a întregului sector și taxele de depozitare a gunoiului la gropile de gunoi autorizate, sectoarele având suprafețe între 32.000.000 mp și 37.000.000 mp., în această valoare la nivelul fiecărui sector fiind incluse toate cheltuiele privind:

1. Servicii de curățenie și întreținere a căilor publice și private:
– măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice;
– stropire și spălare a căilor publice și private;
– răzuire rigole;
– curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.

2. Colectare și transport deșeuri menajere și industriale:
– Persoane fizice cu ajutorul autogunoierelor si prin  recipienți de colectare a deșeurilor menajere (pubele și containere 1,1 m³).
 
– Persoane juridice
– containere de colectare a deșeurilor industriale cu capacitate între 4,4 și 24 m³;
– autospeciale de transport a containerelor de colectare a deșeurilor industriale precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special
 
Prin comparație contractul scos la licitație de Primăria Capitalei include servicii, conform Anexei 2 pentru un total de 1.118.106 mp, pentru o valoare de peste 20.000.000 euro/an, deci suprafețe de 30 de ori mai mici decât cele prinse în contratele de salubrizare la nivelul sectoarelor municipiului București. Așadar prețul mediu pentru curățarea și întreținerea unui metru pătrat de pasaj este de peste 30 ori mai mare decât cel plătit la sectoare, în condițiile în care imensa majoritate a serviciilor se vor desfășura lunar, conform anexei 2 la caietul de sarcini.

Caietul de sarcini are doar 9 pagini (pentru un contract peste 372.000.000 lei), din care doar 5 pagini conțin practic specificații tehnice în conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
„ART. 35
    (1) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.
    (2) Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.”

De asemenea, cerințele de calificare par la prima vedere foarte puține și foarte lejere, dar una din cerințele pentru experți ne indică totuși cine ar putea fi favoriții:

Deși în data de 19.12.2014, Primăria Capitalei menționează într-o clarificare postată în SEAP faptul că pentru experiența similară sunt considerate serviciile de curățenie și igienizare și serviciile de înlăturare a gheții, în data de 9.01.2014, deci cu doar 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor și cu încălcarea prevederilor legale în ceea ce privește termenul limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări, modifica cerința de calificare privind experiența similară menționând faptul că serviciile trebuie să cuprinda și lucrări de reparații generale și lucrări de renovare.

Astfel la capitolul „Resurse umane” apare mențiunea: „șef de schimb: min. 3 persoane. Experiența profesională specifică în servicii de curățare și întreținere de cel puțin 3 ani”, experiența care pare să se regasească la nivelul unei singure firme în această combinație, având în vedere că serviciile de curățare au fost și sunt total separate de lucrările de întreținere și nu sunt licitate la pachet.

O singură firmă a părut să dețină totuși această experiență: SC Compania Romprest Service SRL., singura companie care a depus dealtfel ofertă la această licitație și care, bineînțeles că va fi și declarată câștigătoare.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.