Acasă Economic-Financiar Jaf în bani publici la Transelectrica. Conducerea companiei și-a stabilit majorări de...

Jaf în bani publici la Transelectrica. Conducerea companiei și-a stabilit majorări de salarii și bonusuri ilegale

DISTRIBUIȚI

 

Un raport al Curții de Conturi realizat la Transelectrica, o companie de stat în care se vântură sute de milioane de euro, dezvăluie modul abuziv în care conducerea companiei și-a acordat în ultimii ani măriri de salarii și bonusuri care încalcă nu numai bunul -simț, având în vedere criza economică în care se zbate țara, ci și legea.

 

Astfel, deși în legea bugetului de stat pe 2011 s-a prevăzut limitarea cheltuielilor salariale la operatorii economici cu capital de stat, la nivelul cheltuielilor salariale la nivelul anului precedent, actualizat cu indicele de inflație, auditorii de la Curtea de Conturi au constatat că la Transelectrica nu s-au respectat prevederile legale , cheltuielile cu salariile înregistrând în 2011 o depășire de 1.564.413 lei, bani acordați fără bază legală. Astfel, cu acordul conducerii companiei, cheltuielile cu salariile au crescut cu 103%, deși legea cerea menținerea lor la valoarea anului precedent, 107 044 000 lei, acceptându-se doare o creștere echivalentă cu valoarea inflației, stabilită de BNR ,la vremea aceea , la 3%. Vinovați de această situație se fac, potrivit raportului Curții de Conturi, atât membrii Consiliului de administrație cât și membrii AGA care au avizat situațiile financiare prezentate de CA.

 

 

 

Directorul general Benghea -un om norocos

 

 

 

Prin Decizia Consiliului de Administrație din 24.10.2012, Benghea Mălăieș Andrei Gabriel a fost numit în funcția de director general, la câteva luni de la instalarea guvernului Ponta 1. Cum era și firesc, prima grijă a fost stabilirea salariului noului director general. Astfel, prin Decizia Consiliului de administrație din 31.10.2012 s-a stabilit remunerația lunară a directorului general la nivelul de 18.155 lei. Grăbiți să satisfacă nivelul de bunăstare al directorului general al companiei, membrii consiliului de administrație au uitat să mai verifice și legalitatea deciziei lor. Nu-i nimic, au verificat auditorii de la Curtea de Conturi care au constatat că în perioada octombrie- noiembrie 2012, ”directorul general al societății a beneficiat de o remunerație brută lunară de 18.155 lei, al cărui cuantum depășește nivelul indemnizației prevăzută de lege pentru funcția de secretar de stat, fără a avea stabilite limite generale a remunerației directorului general la acest nivel aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”. Concret, directorul general Benghea a încasat în plus , fără a avea bază legală, drepturi salariale în suma de 11.000 lei, după cum se precizează în raportul Curții de Conturi. Și asta numai în două luni. În acest caz a fost încălcată Ordonanța nr.79 din 2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările ulterioare, care spune clar că la nivelul companiilor naționale, de genul Transelectrica, ”Directorul general/directorul beneficiază de o remunerație lunară acordată prin contractul de mandat , după cum urmează:a) la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și a autorităților publice centrale la care statul este acționar unic sau majoritar, precum și al filialelor acestora, remunerația nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat”. Or, veniturile unui secretar de stat erau în jur de 4500 lei lunar, nu 18 155 lei cât i-a acordat cu generozitate Consiliul de administrație directorului general Benghea. Potrivit raportului Curții de Conturi, ”Consecința acestei abateri constă în majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma de 11.000 lei, diminuarea profitului impozabil cu aceeași sumă și implicit a impozitului pe profit cu suma de 1.760 lei, precum și în efectuarea de plăți necuvenite la nivelul drepturilor salariale brute de 11.000 lei.”

 

 

 

Băieții deștepți din Consiliului de supraveghere

 

 

 

Conform raportului Curții de Conturi, bunăstarea s-a răsfrânt nu numai asupra directorului general ci și asupra membrilor Consiliului de supraveghere al Transelectrica. Același document menționează că în perioada noiembrie -decembrie 2012, instituția a fost condusă de un Consiliu de supraveghere format din 7 membri, numiți prin Hotărârea AGA din 15.11.2012 , document prin care aceeași AGA a hotărât ”remunerația membrilor provizorii ai consiliului de supraveghere al CN de Transport al energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în cuantum de 67 lei/lună”. Ați citit bine, 67 de lei pe lună a stabilit AGA pentru membrii Consiliului de supraveghere. Dar cum pentru banii aceștia probabil că membrii Consiliului nu ridică nici măcar un deget, a doua zi după decizia AGA, băieții deștepți din conducerea Transelectrica au găsit soluția să se îndestuleze și ei din banii companiei de stat. Astfel, prin Decizia din 16.11.2012 a Consiliului de Supraveghere s-a decis înființarea în cadrul consiliului de supraveghere a 4 comitete consultative formate din membri ai comitetului de supraveghere. Și cum munca în comisii e istovitoare, membrii Consiliului de supraveghere trebuiau remunerați pe măsură. La patru zile după ce s-au înființat comisiile, pe 20.11.2012, Consiliul de Supraveghere a dat o decizie prin care s-a decis remunerația membrilor comisiilor consultative, în sumă de 4.500 lei net/ședință. De-abia de acum să te ții muncă și ședințe peste ședințe. Numai că încercând să-și rotunjească frumușel veniturile din banii companiei , membrii Consiliului de supraveghere au încălcat legea, fapt relevat și de raportul Curții de Conturi care menționează că decizia prin care și-au acordat indemnizații de ședință de 4500 de lei încalcă OUG nr. 109 din 3 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care la

 

art.37 (1) prevede că ”Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă”.Or, prin decizia din 20.11.2012, Consiliul de Supraveghere a stabilit remunerația membrilor comisiilor consultative, peste nivelul aprobat de AGA, după cum au constatat auditorii Curții de Conturi.

 

Valoarea estimată a sumelor totale brute acordate membrilor Consiliului de supraveghere în luna noiembrie 2012, peste limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor este de 92.759 lei.

 

”Consecința acestei abateri constă în majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma de 92.759 lei, diminuarea profitului impozabil cu aceeași sumă și implicit a impozitului pe profit cu suma de 14.841 lei, precum și în efectuarea de plăți necuvenite la nivelul drepturilor salariale brute de 92.759 lei”, se concluzionează în raportul Curții de Conturi.

 

 

 

 

 

 

 

Cei trei mușchetari de la Transelectrica

 

 

 

Un loc aparte în operațiunea de căpușare a banilor de la Transelectrica îl au și cei trei membri ai directoratului companiei. Auditorii Curții de Conturi au constatat că membrii directoratului (în număr de 3) au beneficiat în lunile noiembrie și decembrie 2012 de remunerații în cuantum brut cuprins între 19.000-19.500 lei/lună, în condițiile în care AGA nu a aprobat limitele generale ale remunerației membrilor Directoratului. Astfel, prin decizia din 20.11.2012 a Consiliului de Supraveghere s-au numit 3 persoane ca membri ai Directoratului pentru care s-a stabilit:19.500 lei brut/lună pentru președintele Directoratului și 19.000 lei brut/lună pentru ceilalți membri ai Directoratului. De asemenea, AGA prin Hotărârea din 28.12.2012 a hotărât că ” Nu se aprobă limitele generale ale remunerației membrilor Directoratului”. Procedând astfel, conducerea Transelectrica a încălcat prevederile OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2012 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în care se arată clar că ”Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorilor/membrilor directoratului”.

 

Prin urmare , Curtea de Conturi a constatat că remunerațiile acordate membrilor directoratului în perioada noiembrie-decembrie2012 s-au dat prin încălcarea legii, ”majorându-se astfel nejustificat cheltuielile de exploatare prin efectuarea de plăți necuvenite la nivelul drepturilor salariale brute de 74156 lei, diminuarea profitului impozabil cu aceeași sumă și implicit a impozitului pe profit cu suma de 11.864,96 lei”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nici secretarii n-au fost uitați

 

 

 

În marea lor generozitate, membrii conducerii Transelectrica nu i-au uitat nici pe secretarii Consiliului de Supraveghere. Astfel, prin Decizia din 29.11.2012 , a fost numit secretar al Consiliului de Supraveghere, domnul Țăranu Ionel, pentru care s-a stabilit remunerarea acestuia cu suma de 2000 lei/ședință. Suma nu e mare , dar a fost acordată ilegal, după cum au constatat auditorii Curții de Conturi. Potrivit acestora, ”acordarea de drepturi bănești în sumă brută de 2.851 lei secretarului general al Consiliului de supraveghere, în sumă brută de 400 lei secretarilor adunării generale a acționarilor și sumă brută de 720 lei secretarilor al consiliului de administrație nu erau prevăzute a se acorda prin legislația în vigoare aplicabilă”. Conform raportului Curții de Conturi

 

”persoanele care au fost numite ca secretar general al Consiliului de supraveghere/AGA/Consiliului de administrație sunt salariați ai CN Transelectrica SA pentru care au fost încheiate contracte individuale de muncă cu drepturile salariale stabilite pentru atribuții stabilite în fișa postului”. Cu alte cuvinte, salariații de la Transelectrica numiți în funcțiile de secretari la CA, AGA sau Consiliul de Supraveghere, au fost plătiți de două ori din banii companiei, deși ”potrivit prevederilor art.129 (5) din Legea nr.31/1991, președintele poate desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea anumitor operațiuni prevăzute de lege, fără a se prevedea și acordarea unor drepturi salariale suplimentare”.

 

”Consecința și valoarea estimată a acestei abateri constă în majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare și în efectuarea de plăți necuvenite la nivelul drepturilor salariale cu suma de 3.971 lei, diminuarea profitului impozabil cu aceeași sumă și implicit a impozitului pe profit cu suma de 635,36 lei”, după cum se precizează în raportul Curții de Conturi .

 

Astfel, prin grija deosebită a conducerii Transelectrica, bugetul statului a fost văduvit de sume importante, după cum rezultă din raportul Curții de Conturi, în favoarea conturilor unor băieți deștepți din conducerea companiei.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.