Acasă În Lume Curtea de Conturi Europeană acordă o notă de trecere pentru toate cele...

Curtea de Conturi Europeană acordă o notă de trecere pentru toate cele 41 de agenții ale UE, cu excepția uneia

DISTRIBUIȚI

Curtea de Conturi Europeană a validat conturile aferente exercițiului 2017 pentru cele 41 de agenții ale Uniunii Europene și a formulat opinii de audit favorabile privind operațiunile de venituri subiacente conturilor agențiilor. Curtea a formulat opinii favorabile și în ceea ce privește plățile subiacente pentru toate agențiile, cu excepția uneia, și anume Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), în cazul căruia Curtea a identificat un număr de probleme. Agențiile UE execută sarcini specifice de natură tehnică, științifică sau de gestionare care ajută instituțiile UE să definească și să pună în aplicare politici.

Agențiile UE sunt răspândite pe întreg teritoriul UE și, împreună, au un număr de aproximativ 10 000 de angajați. În 2017, bugetul total al agențiilor, excluzând Comitetul Unic de Rezoluție (SRB), s-a ridicat la 3,5 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 2,7 % din bugetul general al UE. Bugetul pe 2017 al Comitetului Unic de Rezoluție a fost de 6,6 miliarde de euro și este finanțat prin contribuții din partea instituțiilor de credit.

Agențiile UE constituie o parte importantă din peisajul instituțional al Uniunii și aduc Europa mai aproape de cetățeni și de întreprinderi. Auditul desfășurat de Curte pentru exercițiul 2017 a confirmat rezultatele pozitive raportate în anii precedenți. Cu toate acestea, există în continuare loc de îmbunătățiri, în special în domeniul bunei gestiuni financiarea declarat domnul Rimantas Šadžius, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de auditurile anuale ale agențiilor.

Deși Curtea a exprimat opinii de audit favorabile cu privire la toate celelalte agenții, ea a formulat în cazul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) o opinie de audit contrară privind plățile subiacente conturilor. Curtea atrage atenția asupra situației critice în materie de resurse umane existente în cadrul EASO, considerând că aceasta s-a deteriorat exponențial și că expune activitățile EASO la un risc semnificativ. Curtea a observat că plățile efectuate de EASO au încălcat în mod sistematic reglementările, lucru care indică controale interne neadecvate, în special în legătură cu procedurile de achiziții publice și cele de recrutare. În cazul celorlalte agenții, numărul de observații referitoare la legalitatea și regularitatea plăților a scăzut față de anii anteriori, ceea ce ilustrează, în opinia Curții, eforturile continue depuse de agenții pentru a se conforma cadrului juridic, în special Regulamentul financiar și Statutul funcționarilor.

Cele două agenții care își au sediul la Londra, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Autoritatea Bancară Europeană (ABE), vor părăsi Regatul Unit în 2019. Curtea discută în raport implicațiile contractelor curente ale acestor două agenții pentru închirierea sediilor din Londra, precum și posibilitatea unor reduceri ale veniturilor lor în urma retragerii Regatului Unit din UE.

În cazul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) și al Comitetului Unic de Rezoluție (SRB), care se autofinanțează (parțial), Curtea subliniază riscul pe care îl prezintă calculul incorect al tarifelor în contextul cadrului lor de control actual.

În ceea ce privește buna gestiune financiară, agențiile au realizat progrese importante în migrarea către sisteme informatice compatibile, o problemă pe care Curtea o abordase și în cursul auditului de anul trecut. Agențiile au înregistrat progrese semnificative și în ceea ce privește introducerea achizițiilor electronice, care vizează creșterea eficienței și a transparenței. Cu toate acestea, în cazul a 14 agenții, Curtea a identificat deficiențe în gestionarea anumitor proceduri de achiziții publice, lucru ce pune sub semnul întrebării obținerea celui mai bun raport calitate-preț în cazul procedurilor respective.

Cele 41 de agenții ale UE execută sarcini specifice de natură tehnică, științifică sau de gestionare care ajută instituțiile UE să definească și să pună în aplicare politici. Ele exercită o influență semnificativă asupra proceselor de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor, precum și asupra implementării programelor în domenii precum sănătatea, siguranța, securitatea, libertatea și justiția.

Cele 32 de agenții descentralizate joacă un rol important în elaborarea și în punerea în aplicare a politicilor UE, mai ales în ceea ce privește sarcinile de natură tehnică, științifică, operațională și/sau normativă. Celor șase agenții executive ale Comisiei le-au fost încredințate sarcini executive și operaționale legate de unul sau mai multe programe ale UE, durata lor de activitate fiind stabilită pentru o perioadă fixă. Institutul European de Inovare și Tehnologie pune în comun resurse științifice, comerciale și educaționale pentru a stimula capacitatea de inovare a Uniunii, acordând finanțare sub formă de granturi. Agenția de Aprovizionare a Euratom contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) asigură un proces fluid de rezoluție a băncilor aflate în curs de a intra în dificultate, astfel încât să se reducă la minimum impactul asupra economiei reale și asupra finanțelor publice.

 

Agențiile și celelalte organisme ale UE

ABE Autoritatea Bancară Europeană Londra, Regatul Unit
ACER Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei Ljubljana, Slovenia
AEM Agenția Europeană de Mediu Copenhaga, Danemarca
AESA Agenția Europeană de Siguranță a Aviației Köln, Germania
CdT

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

Luxemburg, Luxemburg
Cedefop

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

Salonic, Grecia
CEPOL

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii

Budapesta, Ungaria
Chafea

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente

Luxemburg, Luxemburg
EACEA Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură Bruxelles, Belgia
EASME Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Bruxelles, Belgia
EASO Biroul European de Sprijin pentru Azil Valletta, Malta
ECDC Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor Stockholm, Suedia
ECHA Agenția Europeană pentru Produse Chimice Helsinki, Finlanda
EFCA Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului Vigo, Spania
EFSA Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară Parma, Italia
EIGE Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați Vilnius, Lituania
EIOPA Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale Frankfurt, Germania
EIT Institutul European de Inovare și Tehnologie Budapesta, Ungaria
EMA Agenția Europeană pentru Medicamente Londra, Regatul Unit
EMSA Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă Lisabona, Portugalia
ENISA Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor Heraklion, Grecia
ERA Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate Valenciennes, Franța
ERCEA Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare Bruxelles, Belgia
ESMA Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe Paris, Franța
ETF Fundația Europeană de Formare Torino, Italia
EUIPO Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală Alicante, Spania
eu-LISA Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție Tallinn, Estonia
EU-OSHA Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă Bilbao, Spania
Eurofound Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă Dublin, Irlanda
Eurojust Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene Haga, Țările de Jos
Europol Oficiul European de Poliție Haga, Țările de Jos
FRA Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene Viena, Austria
Frontex Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Varșovia, Polonia
GSA Agenția GNSS European Praga, Republica Cehă
INEA Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele Bruxelles, Belgia
OCSP Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante Angers, Franța
OEDT Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie Lisabona, Portugalia
Oficiul OAREC Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice Riga, Letonia
REA

Agenția Executivă pentru Cercetare

Bruxelles, Belgia
SEC

Agenția de Aprovizionare a Euratom

Luxemburg, Luxemburg
SRB

Comitetul Unic de Rezoluție

Bruxelles, Belgia

Documentul de sinteză intitulat „2017 – Auditul agențiilor UE – pe scurt” este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții de Conturi Europene (eca.europa.eu). Textul integral al Raportului anual pe 2017 referitor la agențiile UE este disponibil deocamdată doar în limba engleză; alte versiuni lingvistice vor fi adăugate în timp util.

__________________________________________________

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.