Acasă Mica Publicitate Mica publicitate, 14 mai 2008

Mica publicitate, 14 mai 2008

DISTRIBUIȚI

PIERDERI

Pierdut femelă rasa ciobănesc german (cåine lup) în zona Domenii – Chibrit. Recompensă substanțială găsitorului. Tel. 0745.340.206.

OFERTE DE SERVICIU

FIRMA ANGAJEAZA INGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCA. RELATII LA TELEFON 021/252.28.70; 021/252.28.72.

Societate Comercială angajează tehnoredactor, cunoscător QuarkXPress, full time. Relații la telefon 021/320.13.75; 021/320.13.76

Societate Comercială angajează șofer, categoria B. Relații la telefon. 021/320.13.75; 021/320.13.76.

Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 16 iunie 2008 (proba scrisă) ora 10.00  și 17 iunie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior clasa I (1 post)  și expert principal clasa I (1 post) la Direcția de reglementări contabile. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 19 iunie 2008 ora 10 (proba scrisă) și 20 iunie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de expert principal clasa I (1 post) și expert asistent clasa I (1 post) din cadrul Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 17 iunie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 18 iunie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de expert principal clasa I (2 posturi) la Direcția generală Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Societate romåno-italiană angajează personal, fără limite de vårstă, salariu 400Euro. Cerințe: limba italiană. Tel: 021/327.22.78.

LICITAȚII

ANUNȚ REPROGRAMARE LICITAȚIE. Licitația organizată de Administrația Finanțelor Publice a orașului Seini, județul Maramureș, în data de 15 mai 2008, pentru vånzarea bunurilor mobile ale debitoarei S.C. EUROMETAL S.R.L. Seini, se anulează, urmånd a fi reprogramată la alt termen. Director executiv adjunct Tiberiu Antal; Șef serviciu, Virgil Munteanu.

CITAȚII

Se citează påråții Sucaci Sofia, Bera Verona, Renghea Anna, Renghia Vichente în dosar nr. 1200/226/2006 al Judecătoriei Făgăraș cu termen la 11.06.2008.
Se aduce la cunoștința celor interesați care pot face opoziție că Tătaru George și Tătaru Ana, reclamanți în dosar 949/226/2008 al Judecătoriei Făgăraș cu termen la 17.06.2008 solicită a se constata că au dobåndit Dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în CF 2484 Draguș nr. top. 794, 795.
Se citează påråții Båțiă Maria, Dumitru Alexe Dåțiă, Maria Alexe Båțiă, Gheorghe Alexe Båțiă în dosar 1230/226/2008 în 13.06.2008 la Judecătoria Făgăraș.
Se citează Peptea Maria în data de 29 mai 2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 376/226/2008 pentru stabilire domiciliu minor.
Se citează Aron Eva, Aron Daniel, Aron Nicolae la Judecătoria Făgăraș, dosar 2921/226/2007 termen 29.05.2008 pentru uzucapiune.
Jiga Moise, Cosma Elisabeta și Cosma Felicia sunt citați la Judecătoria Făgăraș în 6.06.2008, dosar nr. 2193/226/2007 în proces cu Cosma Gheorghe – uzucapiune.
Dascălu Gheorghe Silviu este citat la Judecătoria Făgăraș în 29.05.2008 dosar nr. 228/226/2008 pentru pensie întreținere în proces cu Dascălu Andreea.
Copii doamnei (moștenitoarei) Mihalcea Alexandrina – Mihalcea Vasile și Paul din București, str. Ghirlandei nr. 1, bl. 64, sc. 3, ap. 49, sector 6 sunt citați în ziua de 29 mai 2008 la Tribunalul Botoșani în proces cu Costiniuc V. Traian, dosar 2709/193/2006.
Se citează påråtul Scutelnicu Tudor pentru divorț la Judecătoria Botoșani, dosar 880/193/2008 la 15.05.2008.
Påråtul Babii Emil cu ultimul domiciliu cunoscut în Botoșani, Aleea Tiberiu Crudu nr. 5, sc. B, ap. 2, jud. Botoșani, este chemat la data de 30.05.2008 în dosar nr 3164/193/2008 la Judecătoria Botoșani, pentru divorț, cu reclamanta Babii Caludia.
Popovici Constantin face cunoscut lui Aștefănoaie Ion că pe 5 iunie la Judecătoria Botoșani are loc dosarul de ieșire din indiviziune nr. 2207/193/2008.
Atasie I. Constantin – Răchiți, jud. Botoșani, este citat pentru data de 27 mai 2008, ora 08.30, la Judecătoria Botoșani în proces cu E.ON Moldova Furnizare SA cu ales în Botoșani – reclamant în dosar nr. 2905/193/2008, pentru pretenții bănești în sumă de 444,73 lei.

DIVERSE

Administratorul unic al SC VP Mag Investment SA, cu  sediul social în B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5 Office Building, etaj 2, cam 17, sector 2, București având codul unic de înregistrare: RO23163341 și nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/1535/2008, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 16.06.2008, ora 10.15, la adresa: București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.06.2008, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea proiectului de fuziune nr.1/09.04.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a, nr. 2436/05.05.2008 și, implicit, a fuziunii prin absorbție a societății comerciale Vp Mag Investment SA, București cu societățile comerciale: Triadmin SA, Galați (societate absorbantă); Moara Rahova SA, Râmnicu-Vålcea; Pitar Invest SA, București; Spic Invest Imob SA, București și Borcea Park Proprietăți SA, București. 2. Aprobarea radierii societății din evidențele Oficiului Registrului Comerțului, ca urmare a fuziunii prevăzute la pct. 1 de mai sus; 3. Împuternicirea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea hotărârii adunării generale la Oficiul Registrului Comertului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, precum și pentru radierea societății din evidențele registrului comerțului. În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală se va ține la data de 18.06.2008, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.  Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, care se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale.
Raportul Trimestrial – Contul de profit și pierdere privind realizările înregistrate în perioada 01.01.2008-31.03.2008, însoțit de anexele sale, transmis la C.N.V.M. București și Bursa Electronică RASDAQ la 12 mai 2008 poate fi procurat de cei interesați la cerere contra cost de la sediul SC Relee SA Mediaș, str. Gloria nr. 5, jud. Sibiu, telefon 0269/845901 interior 117, fax 0269-831231. De asemenea Raportul poate fi consultat accesånd site-ul Bursei Electronice RASDAQ www.rasd.ro site-ul S.C. Relee SA www.relee.ro. Director general, Ing. Ilarie Holom, Contabil șef, Ec. Mircea Mușetescu.
Consiliul de Administrație al  S.C. ROMCARBON S.A., cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare 1158050, informează acționarii societății că Raportul trimestrial la data de 31.03.2008 întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 poate fi consultat la sediul societății în mod gratuit, pe baza actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau a împuternirii speciale (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice reprezentate). Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon 0238/711155, persoana de contact: Roman Florența. Președinte CA, Hung Ching Ling; Director Financiar, Roman Florența.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.