Acasă Mica Publicitate MICA PUBLICITATE 15-12-2008

MICA PUBLICITATE 15-12-2008

DISTRIBUIȚI

V?é?üNZĂRI AUTO

Vånd Daewoo Leganza an 2000, full option, fără motor, preț 2500Euro. Relații la tel. 0744.534.534.

OFERTE DE SERVICIU
Societate comercială angajează șoferi vidanjori și șoferi modulari, categorie B pentru toalete ecologice. Pentru interviu sunați la 311.00.11 sau 316.91.47.
Societate comercială angajează femei de serviciu pentru toalete ecologice. Pentru interviu sunați la 311.00.11 sau 316.91.47.
-CU BOLD-
Club Bambuu angajează animatoare. Tel. 0744/216886 sau 0766/415271.

LICITATII
Primăria oraș Potcoava, județul Olt, cod fiscal 4716780, organizează licitație deschisă în data de 07.01.2009, orele 10.00 pentru concesionarea unui teren în suprafață de 1085 mp situat în intravilanul localității pentru construirea unei piețe agro-alimentare. Perioada de concesionare este de 49 de ani, iar redevență minimă de pornire a licitației este de 5 euro/mp. Taxa de participare la licitație este de 1.500 lei, garanția de participare este de 2.000 lei, iar caietul de sarcini se poate procura de la sediul Primăriei oraș Potcoava contra sumei de 500 lei. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei oraș Potcoava, str. Principală, jud. Olt, cod poștal 237355, pånă la data de 06.01.2009, orele 16.00. Ofertanții vor depune o singură ofertă redactată în limba romånă. Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei oraș Potcoava sau la tel 0249.462.309, fax 0249.462.355, e-mail: primariapotcoava@yahoo.com, persoana de contact dl Dumitru Crinu
LICITAȚII

ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2008, luna decembrie, ziua 12. Dosar de executare 148/2007. Nr. 9320/10.12.2008. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08 luna ianuarie, anul 2009, ora 11.00 în localitatea Baia Mare, Str. Serelor nr. 2A, se vor vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. FILBAC S.A., cu domiciliul fiscal în Tårgu Lăpuș, jud. Maramureș, str. Țibleșului nr. 114, CUI 2220657. Nr. crt.; Denumirea bunurilor mobile; Nr buc. Preț pornire licitație (exclusiv TVA): lei/buc; Total; Cota TVA: 1. Circular formatizat; 1; 7.110; 7.110; 19%; 2. Mașină de tăiat lemn; 1; 2.010; 2.010; 19%; 3. Mașină de cusut cu trip. T; 16; 7.100; 113.600; 19%; 5. Dispozitiv de întins chinga; 1; 5.080; 5.080; 19%; 6. Mașină de șlefuit și calibrat; 1; 7.620; 7.620; 19%; 7. Mașină dublă de scobit; 1; 4.040; 4.040; 19%; 8. Mașină de cepuit; 1; 7.020; 7.020; 19%; 9. Waining; 1; 8.880; 8.880; 19%; 10. Mașină profilat fețe; 1; 5.900; 5.900; 19%; 11. Mașină de calibrat și șleftuit; 1; 2.000; 2.000; 19%; 12. Mașină de găurit; 1; 2.000; 2.000; 19%; 13. Aparat de măsurat umiditate; 1; 5.000; 5.000; 19%; 14. Mașină de cusut; 11; 305; 8.855; 19%; 15. Mașină de cusut; 1; 1.270; 1.270; 19%; 16. Rotopercutor; 1; 1.190; 1.190; 19%; 17. Compresor SCK 42-10; 1; 15.880; 15.880; 19%; 18. Dispozitiv de întins chinga; 1; 4.040; 4.040; 19%; 19. Mașină 4 FWD DECO; 1; 6.480; 6.480; 19%; 20. Mașină finisat 2 BZD DECO; 1; 3.850; 3.850; 19%; 21. Exaust sistem tubular; 1; 1.770; 1.770; 19%; 22. Barm. Vertical de empil DECO; 1; 2.000; 2.000; 19%; 23. Pompă BRM 150/340; 1; 1.810; 1.810; 19%; 24. Mașină de frezat cu ax sup.; 1; 1.950; 1.950; 19%; 25. Compresor SCK 42-10; 1; 16.600; 16.600; 19%; 26. Mașină de cusut; 1; 3.300; 3.300; 19%; 27. Mașină de cusut; 1; 8.250; 8.250; 19%; 28. Cazan apă caldă; 1; 9.380; 9.380; 19%; 29. Fierăstrău circular; 1; 8.800; 8.800; 19%; 30. Dispozitiv de întins chinga; 1; 4.440; 4.440; 19%; 31. Mașină de cusut; 1; 7.440; 7.440; 19%; 32. Linie secționat PAL; 1; 25.500; 25.500; 19%; 33. Dispozitiv de întins chinga; 1; 5.220; 5.220; 19%; 34. Autoutilitară Mercedes Atego; 1; 49.050; 49.050; 19%; 35. Dacia Pick-up 1,9 DT; 1; 6.810; 6.810; 19% TOTAL: X; 370.195. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262/205.198. Data afișării: 12 decembrie 2008.

ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Anul 2008, luna decembrie, ziua 09. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 06 ianuarie, anul 2009, ora 11 în localitatea Baia Mare, Str. Serelor nr. 2A la sediul ADMINISTRAȚIEI FINANȚELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII, se va vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ – bunul imobil: TEREN în suprafață de 20988 mp deținut în baza C.F. 617, nr. topo. 789/1; 744; 740/3; 741/3; 742/4; 743/3 din C.F. situat în localitatea Busag nr. FN, proprietate a debitorului S.C. AGECOM S.A., cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Mare str. Universității nr. 41, cod de identificare fiscală RO 2950279. Prețul de evaluare respectiv de pornire a licitației exclusiv T.V.A. este de 1.276.070 RON (cota de TVA aplicată 19%). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației în contul iban nr. RO55TREZ4365067XXX004585 beneficiar D.G.F.P. MARAMUREȘ CF: 3695204; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 (alin. 1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262/205.198.

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA NEGOCIEREA DIRECTĂ. Autoritatea contractantă: Primăria Municipiului Giurgiu, șos. București nr. 49-51, cod poștal 8375, țara Romånia. Procedură de atribuire aplicată: negociere directă. Va fi încheiat un contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică. Hotărårea privind stabilirea modalității de gestiune. Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică (HCLM nr. 346/25.09.2008). Aria teritorială unde urmează a se presta/furniza serviciul/activitatea: Municipiul Giurgiu. Activitatea/serviciul care urmează să fie prestată/furnizată/furnizat detaliat pe activități: producere, transport, distribuție și furnizare energie termică. Durata contractului de delegare a gestiunii 10 ani. Denumire, adresă, număr de telefon și de fax ale persoanei de la care se poate solicita documentația de delegare. Documentația de delegare se poate ridica, de la Compartimentul Licitații Contracte, tel 0246/213.588 int 183. Termenul limită de primire a ofertelor: a) 22.01.2009, ora 10.00; b) adresa la care se transmit ofertele: Primăria Municipiului Giurgiu, șos. București, nr. 49-51; c) limba în care trebuie redactată oferta: romånă. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 22.01.2009, ora 14.00, sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, șos. București nr. 49-51, sală parter. Garanții solicitate: nu. Persoanele autorizate să atiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții împuterniciți ai ofertanților. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor. Documentația de delegare a gestiunii este disponibilă din data de 10.11.2008. Data transmiterii anunțului de participare către Regia Autonomă Monitorul Oficial 12.12.2008.

CITAȚII
Ioniță Roxana – cu domiciliul în București, Bahrin Doru – cu domiciliul în București și Bahrin Adrian – cu domiciliul în Botoșani, sunt invitați la Judecătoria Barabani, jud. Botoșani, în 28 ianuarie 2009, în dosar 596/217/2008, pentru partaj.
Se citează Schuller Barbara, Schuller Gheorghe, Schuller Gheorghe pentru 9 ianuarie 2009, la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 994/2008 grănituire.
Se citează Mărcuță Gheorghe påråt în dosar civ. 1112/2006, la Judecătoria Făgăraș, fond funciar, la data de 19.01.2009, ora 8.30.
Atasiei Mirela și Atasiei Adrian cheamă în judecată pe Rebeca Eva, pentru uzucapiune, la Judecătoria Făgăraș, în dosar nr. 2287/226/2008, la data de 28.01.2009.
Zamfir Bălău Nela cheamă în judecată pe Zamfir Bălău Ionel Daniel pentru divorț la Judecătoria Făgăraș, în dosar 2371/226/2008, la data de 15.01.2009.
Se citează påråta Șerban Rodica la Judecătoria Făgăraș în dosar civil 159/226/2008 cu termen la 16 ianuarie 2009, ora 8.30, avånd ca obiect uzucapiune și succesiune.
Dobrilă Ioan Daniel cheamă în judecată pe Popa Ilona la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 3465/226/2008 pentru uzucapiune, la 16.01.2009.
Calinciuc Mitică este citat påråt în proces de divorț cu soția Calinciuc Maria, la Judecătoria Botoșani, termen 23.01.2009, dosar 9608/193/2008.
Dl Asaftei Ion, este chemat în judecată, în calitate de påråt, dosar nr. 2451/222/2008, la Judecătoria Dorohoi, data 09.01.2009, avånd ca obiect partaj bunuri comune.
Dl Doroftei Liviu este chemat în judecată la Judecătoria Dorohoi de către Delincă Teodora, în dosar nr. 1278/222/2008, cu termen la data de 12.01.2009.
Grigoraș Gabriel Adrian din Budeni, com. Dolhasca-Suceava este chemat pe 19.01.2009 pentru pensie alimentară la Judecătoria Botoșani, în dosarul cu nr. 11313/193/2008.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.