Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 17 ianuarie 2008

Mica publicitate 17 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ ÎNGRIJITOARE (curățenie birouri) CU CONTRACT DE MUNCĂ. RELAȚII LA TELEFON 202.13.90.
S.C. UPRUC SERV S.A. cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr. 1, jud. Brașov, în vederea desfășurării activității angajează personal în următoarele condiții: Sortator Produse; Cerințe: studii primare, experiență minim 2 ani în domeniu, cunoștințe de limba engleză și limba turcă.Pentru informații vă rugăm să ne contactați la sediul social al societății la telefon 0268/211730, fax: 0268/215211. Interviul va avea loc luni, 28.01.2008, orele 13.00. Cv- urile se pot depune și trimite la fax nr. 0268/215211 sau e-mail: uprucservsa@yahoo.com pînă la data de 25.01.2008.
Departamentul pentru Afaceri Europene, cu sediul în București, strada Apolodor 17, sector 5, organizează concurs în data de 18.02.2008 pentru ocuparea  unei funcții publice de expert negociator asistent, 2 funcții de consilier superior, o funcție de expert principal, o funcție de expert asistent. Dosarul de înscriere se depune pînă la data de 21.01.2008 la   Biroul resurse umane din Palat Victoria, telefon: 313.94.18.

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Biroul Colectare-Executare silită pers. fizice Str. Aleea Serelor nr. 2A, Tel 0262205000; Fax: 0262205002; Dosar de executare nr. 138/2004 Nr. înregis. 4271/09.IAN.2008. ANUNȚUL PRIVIND V?é?üNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2008, luna ianuarie ziua 9. În temeiul art. 162 alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna ianuarie, anul 2008, ora 11 în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se vor vinde prin  licitația publică (al III termen), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului VANCI VERONICA, cu domiciliul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. MONETĂRIEI nr. 47, cod de identificare fiscală 2760815240081: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare actualizat diminuat cu 50% (preț pornire licitație) lei (exclusiv TVA) este de; Cota TVA/neimpozabil: Dormitor lemn masiv tip Yang de culoare maro spre închis cu nuanțe de trandafiriu produs pentru export al firmei Mobam – 5.106 RON – 0. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205000 int 812. Conducătorul organului de executare Ec. Grădișteanu Vasile.

CITAȚII
Cazan Bogdana cu domiciliul necunoscut este citată în 6.02.2008 la Judecătoria Făgăraș, pentru divorț, dosar 34/226/2008.
Melinte Dumitru din Botoșani, Aleea Maxim Gorchi nr.12 este citat în Dosarul nr.10439/193/2007 la Judecătoria Botoșani la data de 28.01.2008, dosarul avînd ca obiect, contestație la executare.
Numiții Rusu Bogdan Claudiu și Rusu Petruța sunt citați pentru 13.02.2008 ora 08.30 la Judecătoria Botoșani ds. nr. 5829/193/2007, ca pîrîți, reclamantă fiind Darie Carmen, pentru acțiune în constare.
Numitul Andrei Dumitru este citat pentru 07.02.2008 ora 08.30 la Judecătoria Botoșani, dosar nr.2412/193/2007 ca pîrît, reclamantă fiind Andrei Mărioara Violeta, pentru divorț cu copii.
Numitul Jitaru Constantin este rugat să se prezinte la Judecătoria Botoșani la data de 01.02.2008 întrucît are calitatea de pîrît în dosarul nr.7944/193/2007, partaj bunuri comune.
Se citează BARTHA IANOS, BARTHA ANDRAS, BARTHA ZSOFIA și BARTHA GYORGY – persoane necunoscute – la Judecătoria Rupea în data de 4.02.2008, ora 9.00, în dosar nr. 649/293/2007.
Se citează Hagiescu Marian cu ultim domiciliu în Victoria, în data de 7.02.2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș, în dosar nr. 3002/226/2007.
Se citează numiții Schromm Simion și Nuss Baumer Ecaterina, născută Rasler, în data de 18.02.2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 1279/226/2006.
Ungurean Maria Slatina, str. Strehareț nr. 82A, dosar nr. 11748.3/311/2005, termen 31.01.2008, partaj. Succesorul anunță procesul de partaj, cu Ungurean Ionică, Ungurean Luci din orașul Oravița, județ Caraș Severin.
În calitate de reclamant chem în instanță pentru divorț pe påråta Luca Cristina Florica pe data de 28.01.2008 în dosarul cu nr. 9477/193/2007 la Judecătoria Botoșani.
Numita Lungu Adina este citată la Judecătoria Botoșani pentru data de 18.01.2008 în dosar nr. 1059/193/2007 avånd ca obiect acțiune în constituire drepturi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.