Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 23 iunie 2008

Mica publicitate 23 iunie 2008

DISTRIBUIȚI

PIERDERI
Pierdut femelă rasa ciobănesc german (câine lup) în zona Domenii – Chibrit. Recompensă substanțială găsitorului. Tel. 0745.340.206.

LICITATII
SC VOINESCU SRL Rm. Vîlcea -în faliment, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Stăvăroiu Petre, cu sediul în Rm. Vîlcea, str. Iancu Popp nr. 2, jud. Vîlcea, în Dosar nr. 470/90/2006, anunță: A. Vînzarea în bloc prin licitație publică a următorului bun imobil: BAZĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE (include și post transformare 100 KVA; centrală termică și aburitor cherestea; linie tehnologică debitare masă lemnoasă) situată în Comuna Pietrari, județul Vîlcea, avînd prețul de pornire al licitației 580.000 lei (fără TVA). Nu a fost întocmit Bilanț de mediu ; B. Vînzarea prin licitație publică individuală a următoarelor bunuri mobile, la prețurile de pornire a licitației, astfel: compresor aer – 306 lei; compresor M2548- 1800 lei; motocompresor Jenbacher- 5940 lei; pompă mortar PFT- 2880 lei; autogreder-15960 lei; autogreder D710B- 21840 lei; încărcător Vola- 16200 lei; încărcător Vola-9000 lei; cilindru compăctor Voest- 17258 lei; mașină ascuțit – 9600 lei; mașină frezat – 1350 lei; strung paralel – 1680 lei; gater orizontal – 2220 lei; motofierăstrău drujba= 210 lei; Wolksvagen LT31= 6150 lei; Iveco= 14400 lei; autobasculantă= 6300lei ; autobetonieră= 6390 lei ; autospecializată buștean –  9450 lei; semiremorcă echipată – 5160 lei ; semiremorcă utilitară camion – 10085 lei; încărcător frontal 80 – 6120 lei; combină frigorifică -180 lei ; ladă frigorifică-  126 lei ; sobă Termolux – 66 lei. Prețurile de pornire a licitației nu conțin TVA. Licitația va avea loc în data de 24.07.2008, ora 09:00, la sediul BRD – GSG Vîlcea, str. General Praporgescu nr. 18, jud. Vîlcea. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor menționate la litera A și B sunt invitați să prezinte acest fapt lichidatorului pînă în preziua licitației . Participanții vor depune o garanție de participare de 10% din prețul de pornire al licitației bunului și o taxă de participare la licitație de 119 lei (include TVA), pînă cel tîrziu în preziua licitației, în contul SC VOINESCU SRL – în faliment,  RO08BRDE390SV14214393900 la BRD Vîlcea. Nu se primesc garanții prin CEC/BO. Pasul de licitație este 5%. Transferul dreptului de proprietate pentru bunul imobil menționat la litera A, va avea loc la data achitării integrale a prețului de adjudecare într-un termen de maxim 15 zile de la data adjudecării. În cazul neachitării integrale a prețului în termenul de maximum 15 zile de la data adjudecării, se pierde garanția de participare la licitație. După adjudecarea bunului mobil, adjudecatarul este obligat să depună întregul preț, în numerar și/sau cu cec certificat de bancă, imediat după întocmirea procesului verbal de licitație. Transferul dreptului de proprietate pentru bunurile mobile adjudecate are loc la data achitării integrale a prețului. În cazul neachitării integrale a prețului, se pierde garanția de participare la licitație. Nu se vor adjudeca bunuri sub prețul de pornire, în acest caz licitațiile fiind închise. În cazul în care bunurile nu se adjudecă în cadrul primei licitații, se va organiza în aceleași condiții (preț, loc licitație, oră) încă o ședință de licitație în data de 31.07.2008. Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care fac dovada, la data ținerii licitației, cu următoarele documente : dovada existenței persoanei juridice (original și copie certificat de înregistrare ORC) și împuternicire pentru persoana care participă în numele acesteia la licitație; copie act identitate al licitatorului persoană fizică; dovada achitării garanției de 10% și a taxei de participare la licitație; Relații la telefon: 0250748211 (lichidator judiciar) / 0250734360 (BRD Vîlcea).

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii MARAMUREȘ – BAIA MARE. SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ ȘI STINGERE A CREANȚELOR FISCALE. Str. Aleea Serelor nr. 2A, Tel. 0262205190; Fax. 0262205192; Dosarele de executare nr. 103/2007. Nr. 4263/03.06.2008. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Anul 2008, luna iunie ziua 25. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna iunie, orele 11.00 anul 2008, în localitatea BAIA MARE, str. Serelor nr. 2A la sediul ADMINISTRAȚIEI FINANȚELOR PUBLICE CONTRIBUABILI MIJLOCII BAIA MARE, se vor vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele bunuri imobile, proprietate a  debitorului S.C. ALCOTIM VASALCOMIT S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Borșa, str. Crångului nr. 1A, cod de identificare fiscală RO 5909843: – clădire în suprafață desfășurată de 2.734,10 mp, cu destinație Hotel Bradet – Complex Turistic Borșa, la 25 m de Telescaun, construită din cărămidă, identificată în CF nr. 8321, nr. Cadastral 4955/2/2/2/2/5/2/2/7 și teren intravilan aferent clădirii în suprafață de 3.948 mp, situat în localitatea Borșa str. Fåntåna nr. 23, jud. Maramureș, identificat în CF 8321, nr. cadastral 4955/2/2/2/2/5/2/2/7, prețul de pornire a licitației 3.800.000 lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori – Sarcini: – Banca Comercială Romånă SA Borșa – drept de ipotecă; – S.C. Italsofa Romånia S.R.L. – drept de ipotecă; – Administrația Finanțelor Publice Pentru Contribuabilii Mijlocii Maramureș – drept de ipotecă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației în contul iban nr. RO55TREZ4365067XXX004585 beneficiar D.G.F.P MARAMUREȘ CF. 3695204; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262/205198. Data afișării: 03.06.2008 Conducătorul organului de executare Iluț Vasile; Executor fiscal Adriana Mihael.

CITAȚII
Numitul Balinschi Tiberiu Liviu, cu domiciliul în sat Socrujeni, comuna Gorbănești, jud. Botoșani este chemat la data de 03.07.2008 la Judecătoria Botoșani fiind pîrît în dosarul nr.3774/193/2008.
Se citează Itu Ștefan la Judecătoria Făgăraș dosar 2644/226/2007, termen la 27.06.2008, succesiune.
Se citează Dumitrașcu Carmen la Judecătoria Făgăraș, dosar 907/226/2008, la 7.08.2008, ora 8.30, divorț.
Sadagurschi Gheorghe Virgil este citat în ziua de 14 august 2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în proces cu Sadagurschi Daniela, divorț.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.