Acasă Veto DE-ALE LIMBII ROMANE (I)

DE-ALE LIMBII ROMANE (I)

DISTRIBUIȚI

Primesc, pe diferite căi, nelămuriri ale cititorilor pe teme de limbă română. Ofer cîteva răspunsuri, dînd întrebărilor – din raţiuni de spaţiu – o formă rezumată.

Servici sau serviciu? E corectă formularea: -Ieri am stat mai mult la servici?-

Cuvîntul servici nu există. Singura formă corectă, indiferent că e vorba de …mă duc la serviciu…, …am un serviciu de cafea chinezesc… ori de …fă-mi un serviciu… este serviciu. Servici este forma promovată de persoanele insuficient instruite şi aduce un prejudici limbii române.

Aniversarea e totuna cu sărbătoare? Comemorare = parastas, sărbătoare?

Aniversare vine din fr. anniversaire (<- lat. anniversarius), are în el componenta -an- şi înseamnă onorarea unui eveniment (pozitiv, favorabil) petrecut cu un număr de ani plini în urmă. Sărbătoare vine din lat. servare (ceremonie, petrecere) şi e o zi proclamată din raţiuni religioase, politice, administrative sau de altă natură ca prilej de festivităţi, petreceri, înveseliri.

Parastasul (din gr. parastasi) nu e o -sărbătoare-, e o comemorare, religioasă; se face la anumite termene, pentru pomenirea, amintirea, readucerea în memorie a celor morţi.

În unele cărţi sau limbi am întîlnit şi Otello nu doar Othello. De exemplu în italiană.

Sunt limbi care deformează numele proprii şi limbi care nu. În rusă veţi găsi Flober în loc de Flaubert, Don Kihote în loc de Don Quijote; în franceză, Michel-Ange în loc de Michelangelo. Româna nu are această practică aşa că transcriem numele proprii de persoane exact ca în original (cel puţin cele cu caractere latine). Excepţiile istorice (de genul Ludovic în loc de Louis, Marsilia în loc de Marseille, Londra în loc de London) sunt foarte puţine.

Formula -am luat la cunoştinţă- mi se pare cam ciudată. Puteţi sugera alternative?

Chiar este stângace, are ceva de plutonier-Moş-Teacă. Oriunde e posibil, e recomandabilă folosirea lui -a lua cunoştinţă de-.

Am auzit: -Îţi mai trebuie cărţile? Nu mi le mai trebuie.-

E cu totul incorect, e română -de baltă-. La întrebarea -Îţi mai trebuie cărţile?-, răspunsul pe larg ar fi -Nu-mi mai trebuie cărţile-, iar pe scurt -Nu-mi mai trebuie- (subiectul fiind subînţeles, nicio confuzie posibilă). -Le- are rost atunci când nu e vorba de subiect: -Ţi-a dat cărţile?- (Subiect subînţeles: -el/ea-; -cărţile- = complement). Răspuns pe larg: -Nu mi-a dat cărţile-. Răspuns pe scurt: -Nu mi le-a dat-.

De unde aş putea afla despre originile şi înţelesurile expresiilor româneşti?

Vă recomand două titluri: Gabriel Gheorghe, Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice, Ed. Albatros, Buc., 1986, 424 pp., nici Stelian Dumistrăcel, Dicţionar de expresii româneşti, Ed. Inst. European, Iaşi, 2001, 536 pp.

Cum prescurtăm domnul, doamna etc.?

Recomandabil: dl X; d-na X; d-lui X; d-nei X; d-lor X şi Y; d-nelor X şi Y.

De ce unii spun români şi alţii rumâni? Francezul şi neamţul ne zic tot rumâni, ce înseamnă acest fapt?

Rumân nu e decât o formă veche, populară, pentru român, cuvînt care vine direct din latinescul romanus, adică -de la Roma- (Antică). Quasi-identitatea, în vremuri medievale, dintre -rumân- şi -iobag- îşi are explicaţia în simplul fapt că în acele timpuri, cei mai mulţi iobagi erau românii. Francezul şi neamţul nu ne zic -rumâni- (?!), ci Roumain şi, respectiv, Rumane, pentru că, dacă ar folosi -o-, s-ar crea confuzia cu -romani-, adică -locuitori ai oraşului Roma-.

De ce scrieţi cu î din i?

Găsiţi răspunsul pe larg în saitul meu, la aceste adrese: http://www.pruteanu.ro/8forum/afisaref.php?id=29962 şi http://www.pruteanu.ro/103deceidini.htm.

Cum e bine: -Program pentru verificarea vîrstei unei persoane funcţie de CNP- sau -Program pentru verificarea vîrstei unei persoane în funcţie de CNP-?

Din punctul de vedere lingvistic, corect ar fi în funcţie de…, dar ideea e greşit exprimată, deoarece vîrsta cuiva nu e o variabilă în funcţie de codul numeric personal, nu depinde de acel cod, ci e doar înscrisă acolo (implicit, prin data naşterii). E vorba de o verificare cu ajutorul sau prin intermediul CNP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.