Acasă Economic-Financiar CODUL FISCAL (III)

CODUL FISCAL (III)

DISTRIBUIȚI

CAPITOLUL IV

Reguli de aplicare generala

Art. 9. sMoneda de plata si de calcul al impozitelor si taxelort

(1) Impozitele si taxele se platesc in moneda nationala a Romaniei.

(2) Sumele inscrise pe o declaratie fiscala se exprima in moneda nationala a Romaniei.

(3) Sumele exprimate intr-o moneda straina se transforma in moneda nationala a Romaniei dupa cum urmeaza:

a) in cazul unei persoane care desfasoara o activitate economica intr-un stat strain si isi tine contabilitatea acestei activitati in moneda statului strain, profitul impozabil sau venitul net din activitati independente si impozitul platit statului strain se transforma in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valabile pentru perioada careia ii este aferent profitul impozabil sau venitul net;

b) in oricare alt caz, sumele se transforma in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea cursului de schimb in vigoare la data la care se efectueaza incasarile sau platile respective, sau din orice alta data ce este mentionata in normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(4) In sensul alin. (3), cursul de schimb folosit pentru a converti sumele exprimate in moneda straina in moneda nationala a Romaniei este cursul oficial de schimb al Bancii Nationale a Romaniei, exceptand cele prevazute in normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 10. sVenituri in naturat

(1) In sensul prezentului Cod, veniturile impozabile cuprind veniturile in numerar sau in natura.

(2) In cazul venitului in natura, valoarea venitului este egala cu pretul de piata pentru bunul sau serviciul respectiv.

Art. 11. sPrevenirea evaziunii fiscalet

s(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in sensul prezentului Cod, autoritatile fiscale pot omite o tranzactie care nu are o finalitate economica sau pot recategorisi forma unei tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei.t

s(2) In cadrul oricarei tranzactii intre persoane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau cheltuielii oricareia dintre persoane dupa cum e necesar pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. Ministerul Finantelor Publice elaboreaza norme metodologice privind stabilirea pretului de piata conform cu regulile pretului de transfer cuprinse in modelul OECD de Conventie fiscala si in instructiunile pentru preturi de transfer emise de OECD.t

Art.12. sVenituri obtinute in Romaniat

Urmatoarele venituri sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt incasate in Romania sau in strainatate:

a) venituri care pot fi atribuite unui sediu permanent in Romania;

b) venituri din activitati dependente desfasurate in Romania;

c) venituri sub forma de dividende de la o persoana juridica romana;

d) venituri sub forma de dobanzi de la un rezident;

e) venituri sub forma de dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala deductibila a sediului permanent;

f) venituri sub forma de redevente de la un rezident;

g) venituri sub forma unei redevente de la un nerezident cu sediu permanent in Romania, in cazul in care redeventa este cheltuiala deductibila a sediului permanent;

h) venituri din proprietati imobiliare care sunt amplasate in Romania, inclusiv veniturile din drepturi minerale amplasate in Romania, venituri din folosirea proprietatii imobiliare amplasate in Romania si venituri din transferul dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare amplasate in Romania;

i) venituri rezultate din transferul titlurilor de participare la o persoana juridica, daca persoana juridica este o persoana juridica romana sau daca majoritatea mijloacelor fixe ale persoanei juridice (direct sau prin una sau mai multe persoane juridice) sunt proprietati imobiliare amplasate in Romania;

j) venituri din utilizarea bunurilor mobile in Romania;

k) venituri sub forma de pensii de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat;

l) venituri din prestarea de servicii in Romania;

m) svenituri din prestarea de servicii de management, consultanta, servicii financiare sau tehnice, administrative sau de intermediere, daca veniturile provin de la un rezident sau daca veniturile constituie cheltuieli deductibile ale unui sediu permanent in Romaniat;

n) venituri din transportul international aerian, naval, rutier sau feroviar, care se desfasoara intre Romania si un stat strain;

o) venituri sub forma de prime si premii in bani sau in natura, care sunt acordate la concursuri in Romania;

p) venituri din jocuri de noroc in Romania;

q) svenituri sub forma de prime de asigurare pentru asigurarea si reasigurarea riscurilor localizate in Romaniat;

r) svenituri din servicii de telecomunicatii intre Romania si un stat strain;t

s) orice alte venituri dintr-o activitate economica desfasurata in Romania.


Impozitul pe profit

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 13. sContribuabilit

Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului in conformitate cu prevederile acestui Titlu, fiind numiti in acest Titlu contribuabili:

a) persoanele juridice romane;

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate economica prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c) nerezidenti care desfasoara activitate economica in Romania ca asociati, beneficiari sau parteneri impreuna cu o persoana juridica romana intr-o asociere sau o alta organizatie care nu este o persoana juridica;

d) persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare amplasate in Romania ssau din transferul unui titlu de participare in cadrul unei persoane juridice romanet.

Art. 14. sAria de cuprindere a impozituluit

Impozitul impus prin acest Titlu, care este denumit in continuare -impozit pe profit-, se aplica dupa cum urmeaza:

a) in cazul persoanelor juridice romane, profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;

b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate economica prin intermediul unui sediu permanent in Romania, profitul impozabil aferent sediului permanent;

c) in cazul nerezidentilor ce desfasoara activitate economica in Romania ca asociati, beneficiari sau parteneri impreuna cu o persoana juridica romana intr-o asociere sau alta organizatie care nu este persoana juridica, partea aferenta nerezidentului din profitul impozabil al asocierii sau al altei organizatii; si

d) in cazul persoanelor juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare amplasate in Romania ssau din transferul titlurilor de proprietate in cadrul unei persoane juridice romane, profitul impozabil aferent acestor venituri.t

Art. 15. sExceptarit

(1) Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit urmatoarele:

a) trezoreria statului;

b) institutiile publice, pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate, potrivit Legii nr. 500/2002, privind finantele publice si Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca legea nu prevede altfel;

c) organizatiile de nevazatori, de invalizi si ale persoanelor cu handicap, pentru profiturile realizate de unitatile economice fara personalitate juridica ale acestora, protejate potrivit legii speciale de organizare si functionare privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;

d) fundatiile constituite ca o consecinta a unui testament;

e) cooperativele care functioneaza ca unitati protejate ale persoanelor cu handicap, special organizate, potrivit legii de organizare si functionare privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;

f) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase de producere a obiectelor de cult si pentru veniturile obtinute din chirii, cu conditia utilizarii sumelor respective pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrarile de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant si pentru actiuni specifice cultelor religioase;

g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate potrivit Legii nr. 84/1995 a invatamantului, modificata si Ordonanta de Urgenta nr. 174/2001, privind o serie de masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior;

h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitatile economice care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

(2) Organizatiile nonprofit sunt exceptate de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:

a) cotizatiile membrilor;

b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

d) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

e) dobanzile, dividendele si alte venituri financiare obtinute din plasarea veniturilor scutite;

f) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

g) resursele obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;

h) venituri din actiuni ocazionale realizate de organizatii sindicale/patronale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

i) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea persoanelor juridice fara scop patrimonial, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica.

(3) Organizatiile non-profit sunt exceptate de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice in masura in care aceste venituri realizate intr-un an fiscal nu depasesc cea mai mica dintre urmatoarele:

a) echivalentului in lei a 10.000 euro, sau

b) 10% din veniturile realizate intr-un an fiscal care sunt exceptate de la plata impozitului pe profit precizat in alin. (2).

(4) Organizatiile nonprofit datoreaza plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil ce corespunde venitului care nu este descris in alin. (2) sau (3).

Art. 16. sCotele de impozitaret

(1) Cu exceptiile prevazute in alin. (2) si art. 40, asupra profitului impozabil se aplica o cota de impozit pe profit de 25%.

(2) In cazul Bancii Nationale a Romaniei, cota de impozit pe profit este de 80% si se aplica asupra profitului impozabil.

Art. 17. sAnul fiscalt

(1) Anul fiscal al unui contribuabil este anul calendaristic.

(2) In cazul unei persoane care devine contribuabil sau inceteaza sa mai fie contribuabil pe parcursul unui an calendaristic, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care a existat contribuabilul.

Art. 18. sImpozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci si cazinourit

Daca un contribuabil desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor si impozitul pe profit aferent acestor activitati este mai mic de 5% din veniturile acestor activitati, atunci in loc de impozit pe profit contribuabilul datoreaza un impozit egal cu 5% din veniturile rezultate din veniturile rezultate din aceste activitati.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.