Acasă Educație Admiterea 2003 in invatamantul superior

Admiterea 2003 in invatamantul superior

DISTRIBUIȚI

Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabilit noua metodologie a admiterii in invatamantul superior pentru anul universitar 2003-2004. Fata de metodologia initiala, s-au mai stabilit cateva criterii si specificari, mai ales in ce priveste universitatile particulare.

Totdata, in noua metodologie exista noi facilitati pentru olimpici, acestia putand opta pentru doua specializari fara taxe.

MEC recomanda universitatilor ca admiterea sa fie facuta pe baza de examen.


Pentru o mai buna cunoastere, -Curentul- a decis sa va puna la dispozitie intregul text al Ordinului de ministru privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii pentru anul universitar 2003-2004.

Asteptam opiniile dumneavoastra la adresa electronica iordache@curentul.ro.

ORDIN privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul superior pentru anul universitar 2003/2004

In temeiul art. 57, 58, 59, 60, 65, 89, 92 si 141, lit. f) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit art. 108, alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Legii nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa;

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 23/2001, privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, ale Hotararii Guvernului nr. 1011/2001 privind organizarea si functionarea invatamantului la distanta si a invatamantului cu frecventa redusa in institutiile de invatamant superior si ale Hotararii Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, ministrul educatiei si cercetarii emite:

Art. 1 Se aproba criteriile generale privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul superior pentru anul universitar 2003/2004.

Art. 2 Admiterea se organizeaza numai de institutiile de invatamant superior care au in structura specializari acreditate si specializari autorizate sa functioneze provizoriu, potrivit reglementarilor in vigoare.

Art. 3 Se pot inscrie la admitere in invatamantul superior candidatii care sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat.

Art. 4 Un candidat declarat admis poate urma o singura specializare pe loc finantat de la bugetul de stat, pentru durata normala de studii. Candidatul admis la mai multe specializari pe locurile fara taxa este obligat sa opteze pentru specializarea la care doreste sa fie finantat de la bugetul de stat, la o singura institutie de invatamant superior.

Olimpicii cu performante recunoscute in concursurile internationale, care fac parte din categoriile prevazute la articolul 23 din prezentul Ordin, pot urma doua specializari din aceeasi facultate sau din facultati sau institutii diferite, conform Hotararii Guvernului nr. 1004/2002, fara taxe de scolarizare.

Art. 5 Candidatii admisi in invatamantul superior de stat, care au fost sau sunt studenti in institutiile de invatamant superior particular acreditate sau autorizate, pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoasterea perioadelor de studii efectuate, in conformitate cu prevederile stabilite de senatul universitar. De aceleasi conditii pot beneficia si studentii din invatamantul superior de stat care sunt admisi la institutiile de invatamant superior particular.

Art. 6 Absolventii cu diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire, pot fi admisi si pot urma o alta specializare in invatamantul superior de stat, in conditiile stabilite in Carta universitara a fiecarei institutii de invatamant superior, in regim cu taxa sau fara taxa, dupa caz, in functie de perioada in care au fost sustinuti financiar de la bugetul de stat, pe care au obligatia sa o declare la inscriere.

Art. 7 Senatele universitare stabilesc conditiile in care absolventii invatamantului universitar de scurta durata pot continua studiile in invatamantul de lunga durata sau pot urma a doua specializare in invatamantul superior de scurta durata, in limita locurilor aprobate, cu respectarea legii.

Art. 8 Candidatii admisi la a doua specializare in invatamantul superior de stat pot urma studiile astfel:

a) daca prima specializare a fost facuta in regim fara taxa, cea de-a doua specializare va fi in regim cu taxa;

b) daca prima specializare a fost facuta in regim cu taxa in invatamantul de stat sau particular, cea de-a doua specializare poate fi facuta in regim fara taxa, daca au fost admisi pe locurile sustinute de la buget.

Art. 9 Organizarea admiterii este de competenta fiecarei institutii de invatamant superior si se face pe baza criteriilor generale stabilite prin prezentul ordin de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Senatele universitare vor elabora propriile criterii privind organizarea si desfasurarea admiterii pentru anul universitar 2003/2004 si le vor face publice pana la data de 15 februarie 2003.

In cazul in care se organizeaza examen de admitere, se vor lua in considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele si clasele de liceu, din materia carora se stabilesc subiectele.

Art. 10 Pentru toate formele de invatamant superior acreditat si autorizat (zi, seral, frecventa redusa, invatamant la distanta), admiterea in anul I de studii se va desfasura in perioada iulie 2003 – septembrie 2003.

Art. 11 Se recomanda organizarea admiterii pe baza de examen.

Art. 12. Candidatii pot sustine probele de admitere in limba in care au studiat disciplinele respective in liceu.

Art. 13 Cifra de scolarizare se repartizeaza pe institutii de invatamant superior, de stat sau particular, prin ordin al ministrului.

Art. 14 Pentru inscrierea la admitere, candidatii vor completa o cerere de inscriere la care se anexeaza fotografii tip buletin de identitate si urmatoarele acte:

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta;

– certificatul de nastere, in copie legalizata;

– adeverinta medicala tip;

– adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);

– diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si diploma de absolvire, in original sau copie legalizata, pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare;

– alte acte stabilite prin regulamentul propriu al institutiilor de invatamant superior.

Art. 15 Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2003 pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza atat media generala, cat si notele obtinute la probele sustinute. La cererea absolventilor, liceele vor elibera si foaia matricola.

Art. 16 Dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la scolarizare se restituie, la cerere, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.

Art. 17 Institutiile de invatamant superior de stat pot percepe de la candidati, potrivit legii, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii.

Cuantumul taxei de inscriere se stabileste de senatul institutiei de invatamant superior. Institutiile de invatamant superior pot acorda, pentru anumite categorii de candidati, scutire de taxa. Copiii personalului didactic sunt scutiti de la plata taxelor de inscriere la admiterea in invatamantul superior.

Art. 18 In invatamantul superior de stat se pastreaza, potrivit legii, pentru o durata de scolarizare egala cu durata normala a studiilor la specializarea respectiva, sustinerea financiara de la buget a studentilor admisi pe locuri fara taxa.

Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de senatele universitare in functie de costurile scolarizarii si se anunta candidatilor cu cel putin 15 zile inainte de inceperea inscrierii la admitere.

Statutul de student cu taxa se pastreaza, de regula (conform Legii 441/2001), pe intreaga durata de scolarizare.

Art. 19 Admiterea in invatamantul superior se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale (sau a numarului de puncte) obtinute de candidati.

Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie (sau acelasi numar de puncte) sunt stabilite de senatele universitare.

Art. 20 Media minima de admitere nu poate fi mai mica decat 5 (cinci) sau decat un numar de puncte considerat echivalent cu aceasta, atat pentru invatamantul fara taxa, cat si pentru invatamantul cu taxa.

Art. 21 Candidatii declarati admisi care au solicitat la inscriere scolarizarea la forma de invatamant seral, cu frecventa redusa sau la distanta pot fi inscrisi la una din aceste forme de invatamant daca in structura institutiei aceasta este prevazuta la specializarea respectiva.

Formele de invatamant seral, cu frecventa redusa sau la distanta pot fi organizate numai in acele institutii de invatamant superior in care acestea sunt autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate.

Art. 22 Institutiile de invatamant superior poarta intreaga responsabilitate a organizarii si desfasurarii admiterii. Eventualele contestatii se rezolva la nivelul institutiei de invatamant superior.

Art. 23 Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut in unul din ultimii doi ani de studii distinctii la olimpiadele scolare internationale, la concursuri artistice sau sportive de nivel mondial, continental sau olimpic au dreptul de a se inscrie in invatamantul universitar fara sustinerea admiterii.

Art. 24 Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut in unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade scolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel national sau pe grupe de tari pot fi admisi in invatamantul universitar conform prezentelor criterii generale stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii si criteriilor specifice elaborate de senatele universitare.

Art. 25 Listele olimpiadelor si concursurilor, precum si listele nominale cu candidatii prevazuti la articolele 23 si 24 se transmit de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii universitatilor, in conformitate cu art. 59 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 26 Pana la data de 1 octombrie 2003, institutiile de invatamant superior vor comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii listele nominale ale olimpicilor inscrisi, mentionand specializarea/specializarile la care acestia sunt admisi, precum si concursul/olimpiada la care au fost castigatori si anul obtinerii premiului, pentru acordarea burselor prevazute de Hotararea de Guvern 1004/2002.

Art. 27 Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia Generala pentru Coordonarea Invatamantului Superior si de institutiile de invatamant superior, mentionate la articolul 2.

Art. 28 Prezentul Ordin va fi transmis tuturor institutiilor de invatamant superior.

Ministru,

Ecaterina Andronescu

Secretar de Stat,

Radu Damian

Director General,

Director General,

Ioan Ianos

Vasilica Cristina Icociu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.