Home Educație Ce a schimbat vineri Guvernul Cîțu în sistemul de Educație

Ce a schimbat vineri Guvernul Cîțu în sistemul de Educație

DISTRIBUIŢI

Şedinţa de Guvern din 10 septembrie a fost dedicată educaţiei. Au fost incluse pe agendă 5 proiecte de acte normative de importanţă deosebită pentru sistemul naţional de învăţământ: trei proiecte de ordonanţă de urgenţă şi două proiecte de hotărâre de guvern.

I) Ordonanţa de Urgenţă prin care se instituie măsuri aplicabile în anul universitar/şcolar 2021-2022 – vor putea fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare, nedidactice şi de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, a posturilor de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor şcolare, precum şi a posturilor şi funcţiilor vacante din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, institutelor de cercetare, Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii (ARACIS), Academiei Române, academiilor de ramură şi a funcţiilor din cadrul Direcţiei Generale pentru implementarea proiectului România Educată din cadrul Ministerului Educaţiei.

– în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor, activităţile didactice specifice, examenele de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar, se vor putea realiza şi online in anul universitar 2021-2022, pentru toate formele de organizare.

– se prelungesc mandatele actualilor membri ai Consiliului ARACIS până cel târziu la 31 decembrie 2021, astfel încât să nu fie periclitată finalizarea procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat din toate şcolile doctorale.

II) Ordonanţa de Urgenţă prin care, începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, prin decizie a inspectoratelor şcolare, unităţilor de învăţământ preşcolar. Inspectoratele şcolare finalizează procedura de arondare a creşelor la unităţile de învăţământ preşcolar, până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerului Educaţiei. Finanţarea va fi asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei. În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu solicită arondarea, creşele de stat rămân instituţii publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei, conform costului standard/antepreşcolar. Autorităţile administraţiei publice locale pot contribui la suplimentarea finanţarii acestora. Şi in acest caz, inspectoratele scolare asigură coordonarea metodologică a respectivelor creşe.

Au fost prezentate în primă lectură:

III) Ordonanţa de Urgenţă privind aprobarea şi implementarea Programului Naţional de Suport pentru Copii, în contextul Pandemiei de COVID-19, DIN GRIJĂ PENTRU COPII. Prin intermediul acestui proiect de act normativ este asigurat cadrul legal optim de sprijin pentru copii în vederea protejării integrităţii psiho-emoţionale a acestora.

IV) Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului de Implementare a Proiectului „România Educată”. Proiectul a parcurs procedura de avizare interministerială. Toate ministerele care fac parte din Comitetul interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului „România Educată” au avizat proiectul: Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului. Pentru a fi respectată întreaga procedură, Hotararea de
Guvern va fi adoptată în forma finala după avizul CES, în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în hotărâre, Comitetul Interministerial va stabili setul de acţiuni, indicatorii de rezultat, termenele de realizare şi responsabilităţile pentru obiectivele specifice pe niveluri/zone de intervenţie, precum şi pentru obiectivele strategice transversale
corespondente domeniilor de intervenţie identificate în Raportul Proiectului „România Educată”.

Setul de măsuri din HG va putea fi completat cu orice propuneri vor rezulta din dezbaterile organizate cu experţi în educaţie si reprezentanţi ai societăţii civile.

Se stabilesc termene clare de implementare:

– Până la data de 10 decembrie 2021, Ministerul Educaţiei va realiza consultări cu toţi factorii implicaţi în vederea elaborării proiectului pachetului legislativ care să asigure implementarea Proiectului „România Educată”. In acest scop, prin decizia Premierului, se va constitui un grup de experti care vor avea calitatea de invitati permanenti la lucrarile Comitetului interministerial. Ministerul Educatiei va prezenta rapoarte săptămânale de progres Comitetului Interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului „România Educată”.

– Până la data de 31 decembrie 2021, după validarea conţinutului proiectului pachetului legislativ, acesta va fi propus spre adoptare Guvernului.

– Până la data de 31 mai 2022, Ministerul Educaţiei va derula consultări cu toţi factorii implicaţi în vederea elaborării cadrului normativ secundar care să asigure punerea în aplicare a pachetului legislativ.

V) Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022. Potrivit
acestui proiect, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2021 – 2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, va creşte semnificativ. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Ministerul Educaţiei susţine excelenţa şcolară în învăţământul preuniversitar, fiind acordat un sprijin financiar diferenţiat elevilor care obţin performanţe deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale şi internaţionale, respectiv elevilor care obţin
rezultate deosebite la învăţătură şi elevilor aflaţi în situaţii vulnerabile. Măsura va avea o contribuţie importantă la reducerea abandonului şcolar, dar şi la creşterea calităţii pregătirii elevilor.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.