Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 28 iulie 2008

Mica publicitate 28 iulie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
S.C. ROMINSTAL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Brăila, Șos. Rm. Sărat nr. 69, înregistrată la Registrul Comerțului Brăila sub nr. J09/180/1999, C.U.I. RO 12046370, prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 11.08.2008 ora 13, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe, aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 30.07.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 150 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0239/682944 și fax 0239/682800.
S.C. FORAJ SONDE S.R.L., cu sediul în Brăila, str. Școlilor nr. 57, înregistrată la Registrul Comerțului Brăila sub nr. J09/204/1993, C.U.I. R 2254811, prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 26.08.2008 ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe, aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 11.08.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 1.000 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0239/682944 și fax 0239/682800.
S.C. POWER IMPEX S.R.L., cu sediul în Brăila, Calea Călărașilor nr. 68, bl. 15, sc. 3, ap. 46, număr de ordine în Registrul Comerțului J09/1205/1993 și C.U.I. RO 4873873, prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 11.08.2008 ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe, aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 30.07.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 150 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0239/682944 și fax 0239/682800.
S.C. NANOGRAFICS S.R.L., cu sediul în Brăila, bd. A.I. Cuza nr. 41, jud. Brăila, înregistrată la Registrul Comerțului Brăila sub nr. J09/369/2000, cod de înregistrare fiscală 13614380, prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 04.08.2008 ora 13, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe, aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 28.07.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 150 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0239/682944 și fax 0239/682800.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Str. SERELOR nr. 2-A, S.C.E.S.P.J; Dosar de executare nr. 1809/2006. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Anul 2008, luna AUGUST ziua 06. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 06, luna AUGUST, anul 2008, ora 10.00, în localitatea BAIA MARE, Aleea SERELOR nr. 2A, se vor valorifica prin  LICITAȚIA PUBLICĂ bunurile imobile aparținånd debitoarei SC ELMAR SA, cu sediul fiscal în localitatea BAIA MARE, Str. Nufărului nr. 16, cod de identificare fiscală RO 2195537 enumerate mai jos: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de pornire (preț de evaluare) (exclusiv TVA) RON: 1. Construcție – spațiu de producție 133,86 mp situată în Baia Mare str. Sudului nr. 2 – 1 – 146540 lei; 2. Teren 1207 mp situat în Baia Mare str. Sudului nr. 2A – 1 – 110140 lei. TOTAL 256680 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop cu oferta de preț în plic închis. Se declară cåștigătoare persoana care oferă cel mai mare preț față de prețul de pornire a licitației (la care se adaugă TVA-ul). Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173  din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la nr. de telefon 205000 int 113. Data afișării: 23.07.2008 Conducătorul organului de executare Ec. Martin Cont; Executor Boga Flavius.

CITATII
Se citează numitul Cojocaru Dumitru- Daniel ca pîrît în dosarul 4787/193/2008 al Judecătoriei Botoșani, avînd ca obiect divorț cu copii pentru termenul din data de 30 iulie 2008.
Se citează numiții Matei D. Toader, Crăciun Dumitru, Matei Mihai, Laszlo T. Maria ca påråți în dosarul 2075/193/2006 cu termen la 6.08.2008 la Judecătoria Botoșani.
Maniga Aurelia din Cătămărăști Deal, com. M. Eminescu, jud. Botoșani este citat la Judecătoria Botoșani pentru 8 septembrie 2008, ora 08.30 în calitate de påråt în dosar 5455/193/2008, partaj succesoral, reclamantă Moruz Violeta Carmen.
Se citează pentru 11 septembrie 2008 påråții Popa Ioan, Popa Maria, Popa Ioan Popa Maria la Judecătoria Făgăraș în dosar civil 1234/2008.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.