Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 30 iulie 2008

Mica publicitate 30 iulie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE Maramureș Baia Sprie Str. Sasar NR. 11, TEL 0262/262357; FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 16416/16.07.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a II-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08, luna august, anul 2008, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Aghec & Donau SRL, cu domiciliul fiscal în județul Maramureș, localitatea Surdești nr. 280, cod de identificare fiscală 6225525: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: Semiremorcă Furgon cu ușă spate, Marca SOMMER SG 200T, anul fabricației 1994, înmatriculat cu nr. MM-86-VAD, nr. identificare 94074975, culoare albă, uzură 31% – 1 buc. x 29.850 lei; Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262.357; 262.340. Data afișări: 28.07.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela

S.C. ROMINSTAL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Brăila, Șos. Rm. Sărat nr. 69, înregistrată la Registrul Comerțului Brăila sub nr. J09/180/1999, C.U.I. RO 12046370, prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 11.08.2008 ora 13, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe, aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 30.07.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 150 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0239/682944 și fax 0239/682800.
S.C. FORAJ SONDE S.R.L., cu sediul în Brăila, str. Școlilor nr. 57, înregistrată la Registrul Comerțului Brăila sub nr. J09/204/1993, C.U.I. R 2254811, prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 26.08.2008 ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe, aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 11.08.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 1.000 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0239/682944 și fax 0239/682800.
S.C. POWER IMPEX S.R.L., cu sediul în Brăila, Calea Călărașilor nr. 68, bl. 15, sc. 3, ap. 46, număr de ordine în Registrul Comerțului J09/1205/1993 și C.U.I. RO 4873873, prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 11.08.2008 ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe, aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 30.07.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 150 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0239/682944 și fax 0239/682800.
S.C. NANOGRAFICS S.R.L., cu sediul în Brăila, bd. A.I. Cuza nr. 41, jud. Brăila, înregistrată la Registrul Comerțului Brăila sub nr. J09/369/2000, cod de înregistrare fiscală 13614380, prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 04.08.2008 ora 13, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe, aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 28.07.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 150 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0239/682944 și fax 0239/682800.

CITATII
Se citează Muncu Cristian la Judecătoria Făgăraș, pentru data de 19 septembrie 2008 în dosar civil nr. 290/226/2008.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.