Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 8 ianuarie 2008

Mica publicitate 8 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Primăria comunei Ciugud județul Alba cu sediul în Strada Principală Nr. 157, localitatea Ciugud, cod poștal 517240, județul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe Dl. Damian Gheorghe, în calitate de primar, anunță Concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, conform H.C.L. nr. 38/24.04.2007, prin licitație publică a imobilului (teren) situat în Zona Industrială a comunei Ciugud, localitatea Drâmbar cu suprafața de 5 248 mp având numerele topo: 3108/1/1/1/1/25- 3109/1/1/1/1/25. Se concesionează pe o perioadă de 49 de ani pentru activități industriale, comerciale și sedii de firme. Documentația de atribuire poate fi obținută contra sumei de 50 lei de la sediul instituției str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, compartimentul juridic, achiziții publice. Se percepe o garanție de participare la licitație în valoare de 3500 lei. Data la care va avea loc licitația este 18 ianuarie 2008 ora 12.30 la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, "Sala de Ședințe". Data limită pentru depunerea ofertelor este 18.01.2008 ora 12.00. Ofertele se depun la sediul Primăriei. Nivelul minim al redevenței de la care va începe licitația este de 1euro/mp/an raportat la suprafețele fiecărei parcele prezentată mai sus. Eventuale contestații vor fi soluționate de către Tribunalul Alba Iulia secția de contencios administrativ. Pentru informații suplimentare, sau pentru a intra în posesia documentelor necesare participării la licitație vă rugăm să ne contactați la sediul primăriei Str. Principală Nr. 157 localitatea Ciugud județ Alba, sau la numerele de telefon: 0258 841000 sau 0258 841205. Primar, Damian Gheorghe. Inspector, Pop Dan Doru.

CITAȚII
Mireuță Ana, domiciliată în com. Hilișeu Horia, jud. Botoșani, în calitate de reclamant în dosarul nr. 2449/222/2007 avånd ca obiect – divorț, îl citează pe påråtul Mireuță Viorel cu reședința în Grecia, la Judecătoria Dorohoi, pentru data de 18.01.2008.
Bezedea Marcela cu domiciliul în Botoșani, str. Aleea Nouă nr. 6, Bl. B4, ap. 14 citată pentru 23.01.2008 la Judecătoria Botoșani ora 08.30 în dosarul nr. 5389/193/2007.
Zmău Petronela Florina, cu ultimul domiciliu cunoscut în Botoșani, Al. G. Enescu nr. 1, este chemată în ziua de 24.01.2008 la Judecătoria Botoșani, ora 08.30 în calitate de påråt în dosar nr. 7654/193/2007 obiect divorț, reclamant fiind soțul Zmău Ioan.
Hogaș Adela, cu domiciliu în Botoșani, str. Primăverii 22, sc. D, ap. 13, este citată în data de 17.01.2008 la Judecătoria Botoșani în proces de partaj cu Popuțoaia Ioan.
Banciu Cornel este citat la Judecătoria Făgăraș, în ziua de 22 ianuarie 2008 în dosar civil nr. 142/226/2007 în proces de divorț cu Banciu Maria Alina.
Se citează Usturoi Oana Maria la Judecătoria Făgăraș, la data de 17 ianuarie 2008, dosar divorț.

PIERDERI ACTE
Pierdut Certificate de clasificare pe stele seriile: 2853-BT99AUR; 2331-B34ZZA; 4301-BT03CES; 7098-B7646; 7100-BT98LOV. Le declar nule.

DIVERSE
Preoteasa Silviu, cu domiciliul în București, str. Clucerului, nr.82A, sector 1, titular al Planului Urbanistic de Detaliu-Construire show room și service auto"-cu amplasament în Buzău, DN2, tarlaua 42, parcela 738, jud. Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului la APM Buzău în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu sus menționat-etapa de încadrare. Publicul interesat poate consulta propunerea de Plan Urbanistic de Detaliu la sediul titularului între orele 9.00-17.00 și la sediul APM Buzău, str. Democrației nr.11, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării ultimului anunț.
Preoteasa Silviu, cu domiciliul în București, str. Clucerului, nr.82A, sector 1, titular al Planului Urbanistic Zonal-Construire show room și service auto"-cu amplasament în Buzău, DN2, tarlaua 42, parcela 738, jud. Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului la APM Buzău în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal sus menționat-etapa de încadrare. Publicul interesat poate consulta propunerea de Plan Urbanistic Zonal la sediul titularului între orele 9.00-17.00 și la sediul APM Buzău, str. Democrației nr.11, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării ultimului anunț.
Convocator. Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub. nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare R 1158050 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 05.02.2008, ora 10.00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor Hung Ching Ling și Simionescu Dan, pentru o perioadă de 4 ani. Propunerea pentru data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrånge efectele hotărårii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital este 21.02.2008 și va fi supusă spre aprobare în cadrul Adunării Generale Ordinare. Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, precum și formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății începånd cu data de 31.01.2008. La această Adunare Generală au dreptul să participe acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 24.01.2008. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane pe baza unei procuri speciale. Procurile speciale se vor depune la sediul societății pånă în data de 04.02.2008, orele 17.00. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare la data de 05.02.2008, următoarea Adunare/ședință este convocată pentru data de 06.02.2008, orele 10.00, în același loc, cu aceași ordine de zi. Președintele Consiliului de Administrație Hung Ching Ling; Secretar C.A. Petcu Marina

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.