Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 18 ianuarie 2008

Mica publicitate 18 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ ÎNGRIJITOARE (curățenie birouri) CU CONTRACT DE MUNCĂ. RELAȚII LA TELEFON 202.13.90.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 30 ianuarie 2008 ora 10 (proba scrisă) și 31 ianuarie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de: consilier superior clasa I (1 post), expert asistent clasa I (1 post) și expert debutant clasa I (1 post) la Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de managament financiar și control. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează concurs, în datele de 30 ianuarie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 31 ianuarie 2008 (interviul), pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Direcția Infrastructura Calității și Mediu. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării acestuia, sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor (www.mefromania.ro). Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Biroul Colectare-Executare silită pers. fizice Str. Aleea Serelor nr. 2A, Tel 0262205000; Fax: 0262205002; Dosar de executare nr. 138/2004 Nr. înregis. 4271/09.IAN.2008. ANUNȚUL PRIVIND V?é?üNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2008, luna ianuarie ziua 9. În temeiul art. 162 alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna ianuarie, anul 2008, ora 11 în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se vor vinde prin  licitația publică (al III termen), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului VANCI VERONICA, cu domiciliul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. MONETĂRIEI nr. 47, cod de identificare fiscală 2760815240081: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare actualizat diminuat cu 50% (preț pornire licitație) lei (exclusiv TVA) este de; Cota TVA/neimpozabil: Dormitor lemn masiv tip Yang de culoare maro spre închis cu nuanțe de trandafiriu produs pentru export al firmei Mobam – 5.106 RON – 0. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205000 int 812. Conducătorul organului de executare Ec. Grădișteanu Vasile.

CITAȚII
Chem în instanță pentru divorț pe numita Turtă Elena în ziua de 4 februarie 2008 dosar 9481/193/2007 la Judecătoria Botoșani.
Ruja Daniela, cu ultimul domiciliu în județul Caraș Severin este citată în calitate de pîrît în dosar nr. 2653/222/2007 al  Judecătoriei Dorohoi pentru data de 31.01.2008,ora 8.00 ,în proces cu reclamantul Palamariu Necolai, pentru Fond- anulare act.
Se citează numita Malene Maria la Judecătoria Făgăraș, în data de 8 februarie 2008, în dosar civil 2095/226/2007 în proces de uzucapiune cu Vegheș Sorin.
Stoica Dilea Eufrosina și Stoica G. Ioan Ghitisor cu ultim domiciliu în Veneția de Jos, jud. Brașov sunt citați în ziua de 13 februarie 2008, ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș, în proces de uzucapiune cu Stoica Maria
Numita Lungu Doina domiciliată în Botoșani, str. Al. Parcului nr. 4, sc. C, ap. 18 este chemată în data de 18.01.2008 ora 08.30 la Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 1059/193/2007, acțiune în constatare, reclamant Aleontoaiei Constantin.
Melinte Dumitru din Botoșani, Aleea Maxim Gorchi nr. 12 este citat în Dosarul nr. 10439/193/2007 la Judecătoria Botoșani la data de 28.01.2008, dosarul avånd ca obiect, contestație la executare.
Numiții Rusu Bogdan Claudiu și Rusu Petruța sunt citați pentru 13.02.2008 ora 08.30 la Judecătoria Botoșani dosar nr. 5829/193/2007, ca påråți, reclamantă fiind Darie Carmen, pentru acțiune de constatare.
Numitul Andrei Dumitru este citat pentru 07.02.2008 ora 08.30 la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 2412/193/2007 ca påråt, reclamantă fiind Andrei Mărioara Violeta, pentru divorț cu copii.
Numitul Jitaru Constantin este rugat să se prezinte la Judecătoria Botoșani la data de 01.02.2008 întrucåt are calitatea de påråt în dosarul nr. 7944/193/2007, partaj bunuri comune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.