Home Mica Publicitate Mica Publicitate – vineri 25.04.2014

Mica Publicitate – vineri 25.04.2014

DISTRIBUIŢI

DIVERSE
In temeiul art.111,117 si 118din L.31/1990 republicata si prevederile Actului Constitutiv al societatii ,Presedintele Consiliului de administratie al S.C. PANIPAT IRIS  S.A  , cu sediul social in Bucuresti , str.Buzesti nr.50-52,,ART BUSINESS CENTER et.2,sect 1, inreg. la ONRCTB   sub numarul J40/5823/2002  avand CUI 14746737,convoaca pe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central  SA , la data de referinta 01.05.2014 sa participe la Adunarea Generala Ordinara ce va avea loc la sediul societatii  la data de 29.05.2014 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi:  1.Aprobarea Raportului de gestiune a administratorilor pe anul 2013 ; 2.Aprobarea Raportului cenzorilor pe anul 2013 ; 3.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 ; 4.Stabilirea destinatiei profitului net pe anul 2013 ; 5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2014 ;  6.Aprobarea  descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al  anului 2012 si eliberarea garantiilor administratorilor, constituite potrivit Legii  31/1990 ; 7.Alegerea  administratorilor, cenzorilor si a cenzorilor supleanti.Lista cuprinzand  informatii cu privire la propunerile pentru functia de administrator,cenzor si cenzor supleant se afla la sediul societatii ;   8.Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor si cenzorilor  pentru exercitiul financiar al anului 2014 ;  9.Aprobarea  contractarii unui credit si constituirea in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul societatii pentru garantarea acestora. Plafonul creditului va fi stabilit ulterior de catre Directorul General pe baza unui raport privind analiza necesarului de lichiditati si va fi aprobat de catre Consiliul de Aministratie ;  10.Aprobarea imputernicirii Directorul General sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii, respectiv banci, notariat si alte institutii ale statului pentru intocmirea ,semnarea si depunerea documentelor  la institutiile  respective ; 11.Aprobarea contractarii unui credit pentru nevoi bugetare respectiv pentru achitarea obligatiilor societatii la bugetul de stat si constituirea in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul societatii  pentru garantarea acestuia, pe baza certificatului fiscal cu debitele restante, precum si aprobarea imputernicirii Directorului General sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii,respectiv banci,notariat si alte institutii ale statului pentru intocmire, semnarea si depunerea documentelor la institutiile respective. Incepand cu data de 15.05.2014_documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la secretariatul de la  sediul social  al societatii din Bucuresti. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  au dreptul sa participe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA pana la data de 01.05.2014 ,actionarii vor avea asupra lor actul de identitate si daca este cazul procura speciala pentru persoanele pe care le reprezinta . Formularele de procura speciala se pot ridica si se  depun la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon  0235 481 355  intre orele 8.00-16.00. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale,Adunarea generala Ordinara a Actionarilor se convoaca la data de 30.05.2014 la aceiasi ora si in acelasi loc. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE Zarnescu Rozica.
In temeiul art. 113, 117 si 118 din L.31/1990 republicata si prevederilor Actului Constitutiv al societatii, Presedintele Consiliul de Administratie al S.C. PANIPAT IRIS S.A,   cu sediul social in Bucuresti , str.BUZESTI  nr.50-52 ART BUSINESS CENTER ,et.2,sect.1, inreg. la ONRCTB  sub numarul J40/5823/2002  avand CUI 14746737, convoaca pe toti actionarii inregistrati la Depozitarul central, la data de referinta 01.05.2014 sa participe la Adunarea Generala Extraordinara ce va avea loc la sediul societatii  la data de 29.05.2014 ora 10,30 cu urmatoarea ordine de zi:1)      Aprobarea vanzarii si inchirierii de active, precum si cumpararii de active ; 2) Imputernicirea Consiliului de Administratie sa identifice activele ce pot fi inchiriate sau vandute, sa stabileasca valorile chiriilor sau preturile de vanzare, sa reprezinte societatea in legatura cu perfectarea oricaror acte legale necesare ducerii la indeplinire a acestor operatiuni. Incepand cu data de 15.05.2014 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la secretariatul de la  sediul social  al societatii din Bucuresti. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au dreptul sa participe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. pana la data de 01.05.2014 , actionarii vor avea asupra lor actul de identitate si daca este cazul procura speciala pentru persoanele pe care le reprezinta. Formularele de procura speciala se pot ridica si se depun la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0235.481.355 intre orele 8-16. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca la data de 30.05.2014 la aceiasi ora si  in acelasi loc. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE Ing  ZARNESCU ROZICA.
In temeiul art.111,117 si 118din L.31/1990 republicata si prevederile Actului Constitutiv al societatii ,Presedintele Consiliului de administratie al S.C.EURO IRIS  S.A  , cu sediul social in Bucuresti , str.Buzesti nr.50-52,,ART BUSINESS CENTER et.2,sect 1, inreg. la ONRCTB   sub numarul J40/5824/2002  avand CUI 14746702,convoaca pe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central , la data de referinta 01.05.2014 sa participe la Adunarea Generala Ordinara ce va avea loc la sediul societatii  la data de 29.05.2014 ora 11,00 cu urmatoarea ordine de zi:  1.Aprobarea Raportului de gestiune a administratorilor pe anul 2013 ; 2.Aprobarea Raportului cenzorilor pe anul 2013 ; 3.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 ; 4.Stabilirea destinatiei profitului net pe anul 2013 ; 5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2014 ;  6.Aprobarea  descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al   anului 2012 si eliberarea garantiilor administratorilor, constituite potrivit Legii  31/1990 ; 7.Alegerea  administratorilor, cenzorilor si a cenzorilor supleanti.Lista cuprinzand  informatii cu privire la propunerile pentru functia de administrator,cenzor si cenzor supleant se afla la sediul societatii ;  8.Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor si cenzorilor  pentru exercitiul financiar al anului 2014. Incepand cu data de 15.05.2014_documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la secretariatul de la  sediul social  al societatii din Bucuresti. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  au dreptul sa participe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA pana la data de 01.05.2014 ,actionarii vor avea asupra lor actul de identitate si daca este cazul procura speciala pentru persoanele pe care le reprezinta. Formularele de procura speciala se pot ridica si se  depun la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare ,sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon  0235 317 737  intre orele 8-16. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale,Adunarea generala Ordinara a Actionarilor se convoaca la data de 30.05.2014 la aceiasi ora si in acelasi loc. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE Zarnescu Rozica.
AMT -Servicii Insolventa SPRL -Administratorul Judiciar  prin practician in insolventa Durlanescu Mirela  si Iovita Neculai –Administrator Special  al S.C. IRIS     COMPANY S.A ,societate aflata in insolventa conform Legii 85/2006 modificata avand cu sediul social  in   Bucuresti , str. BUZESTI  Nr. 50-52ART BUSINESS CENTER  , et. 2 , sector 1, inreg. la ONRCTB   sub numarul J40/5826/2002 ; CUI 14746710 ; In temeiul art.111,117 si 118din L.31/1990 republicata  si ale Actul Constitutiv al societatii, convoaca pe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central valabil la data de referinta 01.05.2014  sa participe la Adunarea Generala Ordinara ce va avea loc la sediul societatii  la data de 29.05.2014 ora 9,00 cu urmatoarea ordine de zi:  1.Aprobarea Raportului de gestiune a administratorilor pe anul 2013 ; 2.Aprobarea Raportului cenzorilor pe anul 2013 ; 3.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 ; 4.Stabilirea destinatiei profitului net pe anul 2013 ; 5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2014 ;  6.Aprobarea  descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al  anului 2012 si eliberarea garantiilor administratorilor, constituite potrivit Legii  31/1990 ; 7.Alegerea cenzorilor si cenzorilor supleanti .Lista cuprinzand     informatii cu privire la propunerile pentru functia de cenzor si cenzor supleant se afla la sediul     societatii ; 8.Aprobarea remuneratiei cuvenite cenzorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014 ; Incepand cu data de 15.05.2014 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la secretariatul de la  sediul social  al societatii din Bucuresti. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  au dreptul sa participe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA pana la data de 01.05.2014,actionarii vor avea asupra lor actul de identitate si daca este cazul procura speciala pentru persoanele pe care le reprezinta . Formularele de procura speciala se pot ridica si se  depun la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare ,sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale referitoare la cvorum Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca la data de 30.05.2014 la aceiasi ora si in acelasi loc. AMT -Servicii Insolventa  SPRL    – ADMINISTRATOR JUDICIAR al SC IRIS COMPANY SA   prin Practician in Insolventa  Durlanescu Mirela; SC IRIS COMPANY SA ,in insolventa ADMINISTRATOR SPECIAL   Iovita Neculai

PROPUNERI AFACERI
VÂNZARE AFACERE la cheie, nouă, de tip -Fastfood&Shaormerie, Centrul Vechi, Bucureşti. 0720.565.967.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.