Acasă Sănătate Anul 2003 aduce schimbari in Sanatate

Anul 2003 aduce schimbari in Sanatate

DISTRIBUIȚI

Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari de sanatate, persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari de sanatate au dreptul la un pachet de servicii de baza care cuprinde servicii medicale, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.


Persoanele care nu sunt asigurate, precum si cele care nu au mai achitat contributia prevazuta de lege timp de trei luni vor beneficia de servicii medicale fara plata numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si a bolilor cu potential endemo-epidemic. Datele ne-au fost puse la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Asistenta medicala primara

– S-a urmarit asigurarea in mare masura a accesului asiguratilor la asistenta medicala primara

– S-a prevazut ca acolo unde isi desfasoara activitatea cel putin doi medici de familie, programul de activitate trebuie astfel organizat, incat acordarea asistentei medicale sa se asigure atat dimineata, cat si dupa-amiaza

– In timpul noptii, in zilele de sarbatoare legala si de repaus saptamanal, asistenta medicala primara se va asigura pentru urgentele medicale, in centrele de permanenta la care au obligatia de a participa medicii de familie din zona respectiva. Activitatea acestora este platita in mod distinct

– Se va urmari respectarea programului de activitate al cabinetelor medicale putand fi luate si masuri de sanctionare pentru nerespectarea acestuia in mod nejustificat.

Plecand de la constatarea ca inca sunt copii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie, care sa urmareasca starea de sanatate a acestora, s-a prevazut ca inscrierea copiilor pe lista unui medic se poate face nu numai daca solicita acest lucru parintii, ci si la anuntarea de catre casele de asigurari de sanatate ori a primariei, precum si la solicitarea sistemului de asistenta comunitara sau a directiilor de protectie a copilului pentru copiii aflati in dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive.

Pentru ca medicul de familie sa fie cointeresat sa acorde servicii medicale si la domiciliul asiguratului in anumite situatii, cum este cazul copiilor in varsta de pana la un an, sau a urgentelor medico-chirurgicale, s-a prevazut plata acestor servicii prin tarif pe serviciu medical. Pana in prezent, aceste servicii intrau in obligatiile generale ale medicului de familie.

Pentru plata serviciilor medicale furnizate de medicii de familie, la care drepturile se calculeaza pe baza cantitatii de servicii furnizate, masurate prin puncte si a valorii unui punct, s-a introdus garantarea valorii minime a punctului. In aceste conditii, daca valoarea unui punct, rezultata din calculele ce se fac trimestrial, va fi mai mica decat valoarea minim garantata, plata serviciilor medicale se va face la nivelul garantat al punctului. Prin aceasta se asigura stabilitatea veniturilor medicilor de familie.

Tratamentele in ambulatoriul de specialitate

S-au precizat manevrele si tratamentele ce se cuprind in consultatia medicala pentru fiecare specialitate clinica pentru a se evita plata dubla a acestora, o data sub forma de consultatie medicala si a doua oara sub forma de serviciu medical.

Ca si in asistenta medicala primara, pentru plata serviciilor medicale furnizate de medicii de specialitate din specialitatile clinice s-a prevazut garantarea valorii minime a unui punct, ceea ce permite cunoasterea cu anticipatie a tarifului pe serviciul furnizat.

Costuri ridicate in spitale

S-a urmarit o mai buna definire a cazurilor acute de internare, care necesita costuri mai ridicate. In categoria cazurilor cronice, pe langa situatiile in care este necesar tratamentul sub supraveghere medicala, s-au introdus si ingrijirile paleative.

Pentru serviciile medicale spitalicesti a caror patologie nu necesita internarea, s-a trecut la plata acestora prin tarif pe serviciu medical in loc de plata pe zi de spitalizare, ceea ce conduce la o mai corecta plata a serviciilor respective.

Pentru a putea utiliza in mai mare masura aparatura medicala de inalta performanta achizitionata din credite externe, s-a prevazut cofinantarea din FASS a instalarii si intretinerii acestei aparaturi.

Ca urmare a cresterii continue a numarului de cazuri internate si a cheltuielilor spitalicesti, s-a considerat necesar sa se intervina pentru a orienta asiguratii spre servicii medicale ambulatorii, in cazurile ce pot fi rezolvate la acest nivel, cu costuri mai reduse. In acest scop, s-a prevazut introducerea unei coplati la spitale, de 50.000-100.000 lei de la fiecare internare, valoarea concreta urmand sa fie stabilita de consiliul de administratie al spitalului. Aceasta coplata nu se aplica pentru cazurile acute, daca este pusa in pericol viata sau are acest potential si nici copiilor in varsta de pana la 18 ani. Conducerea spitalului poate scuti anumite persoane de aceasta coplata, tinand cont de starea materiala a persoanelor respective.

Ingrijiri la domiciliu

In vederea dezvoltarii sistemului de ingrijiri la domiciliu, pentru acest an s-a prevazut un alt mod de contractare a acestor servicii, respectiv furnizorii de servicii de ingrijiri la domiciliu vor intra in relatie contractuala direct cu casele de asigurari de sanatate, si nu prin intermediul spitalelor, asa cum era prevazut anul trecut.

Aceste ingrijiri se vor acorda pentru asigurati pe baza de recomandare medicala, tinand seama de starea de sanatate a asiguratului si de gradul de dependenta a acestuia.

Medicamente

Pentru medicamentele acordate in tratamentul ambulatoriu, la care este prevazuta o contributie din partea asiguratului, s-a aprobat ca aceasta sa se stabileasca in raport cu pretul de vanzare al medicamentului, adica cu pretul din raft, contributia fiind de 35% din pretul acestora, cu exceptia unor medicamente pentru care contributia este de 50%.

Incepand din acest an s-au introdus criterii de selectie a farmaciilor in vederea incheierii contractului de furnizare de medicamente, intre care un criteriu se refera la corectitudinea furnizorului de medicamente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.